Четверг , Октябрь 17 2019

Primăria or.Codru angajează specialist în reglementarea relațiilor funciare pe termen determinat

Primăria or.Codru anunţă ocuparea funcţiei  vacante de Specialist în reglementarea relațiilor funciare pe termen determinat.

Functii vacante

Condiţii de bază  

  • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • posedarea limbii de stat;
  • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvîrşite cu intenţie;

Cerinţe specifice :

Studii:  superioare, complete în domeniul cadastru, geodezie, administraţie publică.

Experienţă profesională: 1 an în domeniu,  preferabil experienţă în domeniul lucrărilor cadastrale.

Cunoştinţe: Cunoaşterea legislaţiei în domeniu și a programelor de profil (Mapinfo, Autocad);

Abilităţi: Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, a lucra cu informaţia, a comunica eficient cu cetățenii (oral şi în scris), a  negocia.

Atitudini / Comportamente: responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţiei, spirit de iniţiativă, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare continuă, lucru în echipă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă  Dosarul de concurs:

a)   copia buletinului de identitate;

b)    copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

c)  copia carnetului de muncă;

d)  crriculum vitae.

 

Adresa poştală:  mun. Chişinău, or.Codru, str.Costiujeni nr.8

 Telefoane decontact: 022 76-65-71.

Comments are closed.

Scroll To Top