Среда , Декабрь 11 2019

Anunț!!! Angajăm persoană pentru ocuparea funcţiei vacante de inginer (construcția și reparația drumurilor), în cadrul Primăriei or.Codru

Functii vacante

Primăria or. Codru, mun. Chişinău, cu sediul: mun. Chişinău, or. Codru, str.Costiujeni, nr.8, angajează persoană pentru ocuparea funcţiei vacante (pdtafap), de inginer în cadrul Aparatul Primăriei or.Codru, mun.Chişinău. Scopul general al funcţiei: Organizează şi verifică procesul de execuţie a diverselor tipuri de lucrări. Sarcini de bază: Urmăreşte executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, normelor în vigoare. Coordonează şi urmăreşte implementarea ... Read More »

Anunț!!! Angajăm persoană pentru ocuparea funcţiei vacante de secretară a primarului în cadrul Primăriei or.Codru

Functii vacante

Primăria or. Codru, mun. Chişinău, cu sediul: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr.8, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretară a primarului  în cadrul Aparatul Primăriei or.Codru, mun.Chişinău. Scopul general al funcţiei: Rigurozitate în respectarea cu acuratețe a  sarcinilor și termenelor de executare a acestora. Sarcini de bază: Redactează, texte, copiază, imprimă, pregăteşte documente necesare, execută alte dispoziţii date de conducător. ... Read More »

Informația cu privire la data, ora și locul desfășurării concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal în cadrul Serviciului juridic, aparatul Primăriei or.Codru, mun. Chișinău și Lista candidaturilor admise la concurs.

Functii vacante

Read More »

Anunț!!! Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal în cadrul Serviciului juridic.

Functii vacante

Primăria or. Codru, mun. Chişinău, cu sediul: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr.8, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție (fpe), de Specialist principal în cadrul Serviciului juridic, Aparatul Primăriei or. Codru, mun. Chişinău. Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de legislaţia în ... Read More »

Anunț!!! Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern.

Functii vacante

Primăria or. Codru, mun. Chişinău, cu sediul: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr.8, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție (fpe), de Auditor intern principal în cadrul Serviciului audit intern, Aparatul Primăriei or. Codru, mun. Chişinău. Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de ... Read More »

Scroll To Top