Четверг , Октябрь 17 2019

Anunț!!! Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern.

Functii vacante

Primăria or. Codru, mun. Chişinău, cu sediul: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr.8, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție (fpe), de Auditor intern principal în cadrul Serviciului audit intern, Aparatul Primăriei or. Codru, mun. Chişinău. Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de ... Read More »

Bugetul Primăriei or.Codru pentru anul 2019

Stacks of coins with the word BUDGET isolated on white background

  Decizia nr. 7/2 din 21 .12.2018 “Cu privire la  la aprobarea bugetului oraşului Codru pentru anul 2019 în lectura a II”  Read More »

Deciziile Consiliului orășenesc Codru: ședința 7 din 21.12.2018

Decizia CONSILIULUI-2

Decizia nr. 7/2 din 21 .12.2018 “Cu privire la  la aprobarea bugetului oraşului Codru pentru anul 2019 în lectura a II”  Decizia nr. 7/13 din 21 .12.2018 “Cu privire la aprobarea PUZ, Planul Urbanistic Zonal, privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0131132387 din str. Drumul Schinoasei, 73, or. Codru, mun. Chişinău”  Decizia nr. 7/14 din 21 .12.2018 “Cu privire la aprobarea condiţiilor de ... Read More »

ANUNŢ privind organizarea consultării publice asupra proiectului de buget al oraşului Codru pe anul 2019

BUGET

Primăria oraşului Codru, municipiul Chişinău, începând cu data de 23 noiembrie 2018 organizează consultarea publică asupra proiectului de buget al oraşului Codru pe anul 2019 Scopul proiectului este aprobarea bugetului oraşului Codru, municipiul Chişinău pentru anul 2019. Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este adoptarea principalului document financiar al oraşului Codru, municipiul Chişinău pentru anul 2019. Beneficiarii proiectului de ... Read More »

Primăria or. Codru anunţă post vacant de spacialist în probleme de recrutare şi mobilizare

Functii vacante

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: 1. Organizarea şi ţinerea evidenţei nominale şi statistice a recruţilor din or.Codru; 2. Întocmirea, controlul prezenţei şi completarea deplină şi corectă a registrelor şi a dosarelor personale; 3. Menținerea în stare reală  şi controlul permanent a fişierelor  dosarelor personale ale recruţilor; 4. Organizarea procesului de pregătire corectă şi ... Read More »

Scroll To Top