Четверг , Октябрь 17 2019

ORDINEA DE ZI a Ședinţei din 25.02.2016

        Republica Moldova            Республика Молдова

  Municipiul Chişinău                     Муниципий Кишинэу

 PRIMĂRIA ORAŞULUI СODRU ПРИМЭРИЯ ГОРОДА КОДРУ 

     DISPOZIŢIE

din 17 februarie 2016                                                                    nr.  05

 „Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Codru”

 

Conform prevederilor art. 16 alin. (2) şi alin.(3) Legea R.M. nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Primarul oraşului Codru  DISPUNE:

 1. A convoca şedinţa ordinare a Consiliului orăşenesc Codru pentru 25 februarie 2016 la orele 16-00 în incinta Primăriei oraşului Codru, cu următoarea ordine de zi:
 • „Cu privire la înstrăinarea lotului pomicol nr.17 din Î.P.„Zărzărica” dlui Bagrinovschi Mihail”;
 • „Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit individuale din str-la 2 Sitarului, nr.4 dlui Paladii Fiodor”;
 • „Cu privire la transmiterea în  proprietate a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str-la 8 Cobzarilor, nr.56, dlui Silivestru Mihail”;
 • „Cu privire la înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Sihastrului, nr.27a dlui Busuioc Alexandru şi dnei Busuioc Angela”;
 • „Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pămînt din str. Schinoasa-Vale, nr.39,  dnei Moisei Elena şi dnei Belivaca Vera”;
 • „Cu privire la transmiterea în  proprietate a lotului de teren aferent casei de locuit individuale  din str-la 1 Busuiocului, nr.18, dlui Plămădeală Vasile”;
 • „Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit individuale din str. Cobzarilor, nr.82 dnei Tabacari Elena”;
 • „Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pămînt din str. Schinoasa-Vale, nr.68”;
 • „Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit individuale din str-la Sf. Ştefan,nr.22 dlui Boadea Sergiu”;
 • „Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pămînt din str. Schinoasa-Vale nr. 4  dnei Stepanova Parascovia”;
 • „Cu privire la transmiterea în  proprietate a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Sitarului, nr.33, dlui Chirtoca Vladimir”;
 • „Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de teren din str. Livădarilor dlui Cazacu Ruslan”;
 • „Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Cobzarilor, nr.90,  dnei Gura Claudia”;
 • „Cu privire la retragerea în rezervă Primăriei or. Codru sectorul nr.97 şi nr.209 din str. Mioriţa (tranşa I)”;
 • „Cu privire la examinarea cererii prealabile nr.163/15/1 din 07.09.2015 a SRL „Flerixon”;
 • „Cu privire la examinarea cererii nr.Ch-77/2016 din 03.02.2016 privind constituirea servitutei”;
 • „Cu privire la stabilirea cuantumului plăţii anuale de locaţiune a lotului de pămînt aferent imobilului-apartament nr.6,7, situat în mun. Chişinău, str. Costiujeni, nr.8/3 cu suprafaţa de 140 m.p., transmis în locaţiune SC „GSPI GRUP”SRL în conformitate cu Încheierea Judecătoriei sect. Centru nr.26/8-283/11 din 02.04.2012”;
 • „Cu privire la examinarea notificării al Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr.1304/OT4 – 106  din 21.01.2016 privind anularea Deciziei Consiliului or. Codru nr. 4/56 din 27.11.2015 „Cu privire la înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Izvoarelor, nr.30 dlui Rusu Ştefan”;
 • „Cu privire la examinarea notificării al Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr.1304/OT4 – 107  din 21.01.2016 privind anularea Deciziei Consiliului or. Codru nr. 4/5 din 27.11.2015 „Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului or. Codru nr.3/51 din 02.10.2014”;
 • „Cu privire la examinarea notificării al Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr.1304/OT4 – 108  din 21.01.2016 privind anularea Deciziei Consiliului or. Codru nr. 4/50 din 27.11.2015 „Cu privire la autentificare dreptului de proprietatea privată asupra lotului de pămînt din str. Costiujeni, nr.7/11 dnei Furdui Liudmila”;
 • „Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei sect. Centru nr.3CA-144/12 din 25.07.2012”;
 • „Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei Grigoriopol nr.3CA-139/11 din 04.01.2012”;
 • „Cu privire la executarea Hotărîrii Curţii de Apel Chişinău nr.3r-225/08 din 30.09.2008”;
 • „Cu privire la aprobarea soldului disponibil format la 31.12.2015 şi rectificarea bugetului pentru anul 2016”;
 • „Cu privire la premierea Primarului or. Codru cu prilejul sărbătorilor din contului economiei”;
 • „Cu privire la deplasările personalului primăriei cu interes de serviciu în raza mun. Chişinău”;
 • „Cu privire la asigurarea cu apă potabilă a angajaţilor din cadrul aparatului Primăriei or. Codru şi a cetăţenilor”;
 • „Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2015”;
 • „Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare complexe la Primăria or. Codru, mun. Chişinău pentru 01.03.2012 – 31.12.2015”;
 • „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la numărul – limită al autoturismelor de serviciu şi parcursul limită anual”;
 • „Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind plata premiului anual persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică”;
 • „Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind stabilirea plăţilor suplimentare funcţionarilor publici”;
 1. Secretarul Consiliului or. Codru, va aduce la cunoştinţa consilierilor, conducătorilor subdiviziunilor Primăriei, publicului despre convocarea şedinţei şi chestiunilor din ordinea de zi.
 2. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar                                                          Vladimir Munteanu

Comments are closed.

Scroll To Top