Среда , Декабрь 11 2019

Institutii publice

Pe teritoriul oraşului Codru se află următoarele instituţii publice:

1 Instituţiile de învăţământ
1.1 Grădiniţa — Creşă nr.194 (vezi pagina web)
1.2 Gimnaziul nr.42
1.3 Şcoala Primara nr.88
1.4 Liceul „Litterarum”
1.5 Biblioteca publica nr.33

2 Instituţii ştiinţifice
2.1 Institutul vitivinicol „Naţional-Vin”
2.2 Staţiunea tehnologico-experimentală „Codru”
2.3 Centrul de expertiza a băuturilor alcoolice
2.4 Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare (or.Codru, str.Vierul nr. 59)

3 Instituţii medicale
3.1 Spitalul Clinic de Psihiatrie (personal: total-582 pers, 475 cu profil medical (la 01.01.2018)) 
3.2 Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile (personal: total-160 pers, 78 cu profil medical (la 01.01.2018)) www.sdmc.md
3.3 Dispensarului Republican de Narcologie (personal: total-79 pers, 79 cu profil medical (la 01.01.2019)) 

4 Întovărăşirile Pomicole

5 Lăcaşe de cult
5.1 Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”
5.2 Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni”
5.3 Biserica părintelui Vasile

6 Secţia de poliţie

7  Î.M.G.F.L. ”Codru Prest-M Service”

Leave a Reply

Scroll To Top