Четверг , Ноябрь 21 2019

Economia

Oraşul Codru şi împrejurimile sale au o suprafaţă de 2945 ha.

Caracterul pronunţat ondulat al reliefului îi conferă aşezării un anumit farmec: dealurile se îngână mereu cu sectoarele de şes. Circa 80 la sută din locuitorii urbei trăiesc în case particulare (numărul cărora ajunge la 6000), construite în stil modern, toate amplasate într-o ambundenţă de verdeaţă. Numeroasele blocuri cu multe nivele ale diverselor instituţii şi organizaţii se înscriu firesc în acest ansamblu. În cele 14 întovărăşiri pomicole, apărute-n ultimul deceniu, au fost ridicate 1580 case tip-vilă, fapt ce de asemenea a adus schimbări în peisajulgeneral.

Leave a Reply

Scroll To Top