Четверг , Ноябрь 21 2019

Despre or.Codru

Rădăcinile istorice ale oraşului Codru, oraş-satelit al capitalei republicii noastre, se trag de pe vremea lui Vasile Lupu, când acesta, la 4 august 1641, semnează actul de domnie prin care satul Chişinău şi localitatea din vecinitatea sa (inclusiv Schinoasa, primul toponim al aşezării Codru) treceau în posesia mănăstirii “Sfînta Vineri” din Iaşi. În anul 1642 pârcălabii de Lăpuşna Fotie şi Draguş descriu conturarea concretă a hotarului dintre Chişinău şu Schinoasa.

Toponimul Schinoasa (literar – Spinoasa) parvine de la Spinea (numele de bărbat întâlnit încă pe timpurile lui Alexandru cel Bun), unul din posesorii-primi ai acestor pămînturi, precum provin denumirile majorităţii covârşitoare a localităţilor din Moldova. Acest mic adevăr a fost dat uitării fiind substituit de o energică legendă care, prin omenie, susţine că, la începuturi, locul ar fi fost năpădit de spini, cătină, salcâmi.

   Aflîndu-se pe teritoriul mănăstirii “Sfînta Vineri”, localitatea dată creştea extrem de greu: după recensămîntul din 1817 în localitate fiind înregistrate doar 29 gospodării.
   La sfârşitul secolului XIX această aşezare devine vestită, capătă o largă popularitate prin înălţarea Spitalului Clinic de Psihiatrie (1893-1895). În jurul Spitalului se naşte un sat nou – Costiujeni, denumire păstrată neoficial şi astăzi.
   Secolul XX a fost pentru oraşul Codru mai prielnic ascensiunii în civilizaţie. Apar diverse ateliere de confecţionare a obiectelor din salcie şi viţă-de-vie, podgorenii de aici implementează diferite soiuri de struguri, aplică tehnologii moderne la producerea vinului. Chiar astăzi, puteţi vedea aici lucrări ale meşterilor populari din localitate.
   Apar minunate livezi şi plantaţii viticole a căror veste se duce departe în Basarabia şi chiar pe întreg întinsul Imperiului Ţarist al Rusiei.
   Prin Decretul Prezidiumlui Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti din 25 martie 1977 a fost instituit Comitetul Executiv al orăşelului Codru care făcea parte din raionul Cutuzov .
Descret Crearea or.Codru (UCAZ 25.03.1977)_02
   Reieşind din faptul că oraşul Codru era despărţit de oraşul Chişinău doar prin str.Grenoble s-a hotărît, de asemenea prin Decretul Prezidiumului Sovietului Suprem al RSSM din 25 martie 1987 (exact peste 10 ani) ca localitatea dată să treacă în jurisdicţia sectorului Centru al capitalei. Acest lucru a uşurat mult prestarea serviciilor medicale şi de menire social-culturală populaţiei din teritoriu.
   Din 1995, prin Decret Prezidenţial, i se acordă statutul de oraş şi denumirea codru, toponim care parvine de la Institutul de Cercetări pentru Pomicultură “Codru”, amplasat în perimetrul localităţii. Acest institut, dimpreună cu Institutul Naţional al Viei şi Vinului, constituie mândria oraşului, ba chiar şi a republicii.
   Treptat oraşul Codru se schimbă şi  din punct de vedere  urbanistic. El capătă un aspect  mult mai apropiat de cel orăşenesc. Lungimea totală a străzilor (LISTA STRAZILOR vezi AICI), drumurilor şi căilor carosabile din oraş este de 50,8 km, dintre care 12,4 km sunt asfaltate, 19,2 km au acoperămînt din piatră. Conform datelor statistice, în ultimii ani au fost construite reţele inginereşti pe 37,6 km, inclusiv: 9,2 km de sistem de canalizare, 12,9 km de apeduct, 15,5 km de conductă de gaz şi trasate reţele electrice pe toate străzile oraşului.
        Date statistice
Pe teritoriul oraşului Codru sunt amplasate:
—    Blocuri locative               — 41 bloc.(2690 apartamente);
—    Case de locuit                — 4200;
—    Loturi pomicole              -1641(din care 792 căsuţe de vacanţă);
—    Cooperative de garaje  — 4 ( cu 655 de garaje)
mai vezi VIDEO

Leave a Reply

Scroll To Top