Autoritatea Publică Locală

Contactele Primăriei

Funcționarii Primăriei Informație de Contact Program de lucru
Primarul Munteanu Vladimir Tel: 022 76-65-71

Zi de primire: Luni: 14:00-17:00

Luni-  Vineri: 08:00-17:00
Viceprimarul          –
Secretarul Consiliului Cazacu Ruslan Tel:022 76-65-71

Zile de primire: Luni: 14:00-17:00

Joi: 08:00 – 12:00

Luni-Vineri: 08:00-17:00
Anticamera/Cancelaria Tarita Cristina Tel: 022 76-65-71

Email:cancelaria.primaria.codru@gmail.com

Luni-Vineri: 08:00-17:00
Arhitect Stegărescu Gheorghe Tel: 022 92-71-91

Zile de primire:  Luni: 14:00-17:00

Joi: 08:00 – 12:00

Luni-Vineri: 08:00-17:00
Asistența Socială Borș Galina

Catîrău Cristina

Tel: 022 79-31-36

Zile de primire:  Luni: 14:00-17:00

Joi: 08:00 – 12:00

Luni-Vineri: 08:00-17:00
Achiziții Publice Tărîță Mihaela Tel: 022 76-65-71

Email: achizitiipublice.codru@gmail.com

 Luni-Vineri: 08:00-17:00
Contabil Șef Bahov Zinovia Tel: 022 79-39-31  Luni-Vineri: 08:00-17:00
Contabilitate Mihalaș Alexandru

Chiriliuc Iurie

Șcerbanschi Viorica

Ciortan Cristina

Tel: 022 79-39-36

Email: contabilitatecodru@gmail.com

Luni-Vineri: 08:00-17:00
Cadastru Ogurțova Victoria

Tabunșcic Victoria

Tel: 022 79-39-32

Email: inginer.cadastral@gmail.com

Zile de primire: Luni: 14:00-17:00

Joi: 08:00 – 12:00

Luni-Vineri: 08:00-17:00
Perceptori Fiscali Damaschin Dumitru

Pascal Veronica

Tel: 022 79-39-29 Luni-Vineri: 08:00-17:00
Serviciul Juridic Tel: 022 79-27-43 Luni-Vineri: 08:00-17:00
Situații excepționale/evidență militară Nicoară Nicolai Tel: 022 79-27-43 Luni-Vineri: 08:00-17:00