Четверг , Октябрь 17 2019

Consultări publice în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului din str. Schnoasa Deal nr.57 , or.Codru.

În temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 951 din 1997 primăria or.Codru, anunță despre desfășurarea consultărilor publice asupra proiectului „Planului Urbanistic Zonal (în volum redus) privind modificarea Codului Urbanistic în Regulamentul Funcțional Urban din str. Schnoasa Deal, 57, or.Codru, mun. Chișinău, obiect Nr. 720-12.12.18, pentru proiectarea — construcția a două blocuri locative cu regim de înălțime R-6 și modificarea codului din COD R1,R2 în COD R6 a terenurilor cu nr. cadastral 0131131326, 0,0979 ha., proprietar dna Batog Zinaida; nr. cadastral 0131131325, S-0,1119 ha, proprietar dnul Jantuan Serghei și dnul Siraciov Vladimir, situate în intravilanul or. Codru, zona (unitatea teritorială rezidentială) UTR 16, conform Planului de amenajare a teritoriului administrativ cumulat cu Planul Urbanistic General al or. Codru.

Cosultația va avea loc în sala de ședințe a primăriei or. Codru, mun. Chisinău, str.Costiujeni, 8,  pe data de 11.06.2019, la ora 16:00.

Se v-or fi examinate propunerile participanților la consultație.

Recomandările pot fi expediate şi în scris, pe adresa:

Primăria or.Codru, str.Costiujeni, 8, MD-2019, sau în format electronic, la adresa de e-mail: cancelaria.primaria.codru@gmail.com

Persoană de contact – arhitectul or.Codru Gheorghe Stegărescu, tel: (022) 92-71-91; (022) 76-65-71 .

20190530=Consultari publice=Schinoasa Deal 57 f1

20190530=Consultari publice=Schinoasa Deal 57 f2

Comments are closed.

Scroll To Top