Вторник , Июль 23 2019

Consultări publice în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului din str.Drumul Schinoasei nr.73, or.Codru.

Primăria or.Codru, mun.Chișinău anunță despre desfășurarea consultărilor publice asupra proiectului „Planului Urbanistic Zonal (în volum redus) privind modificarea Codului Urbanistic în Regulamentul Funcțional Urban din str.Drumul Schinoasei nr.73, or.Codru, mun.Chișinău” (obiect nr.211) pentru proiectarea unui bloc de locuit tip S+P+4E+M și modificarea codului din COD R2 în COD R6 a terenului, proprietatea privată dnei Dogoter Nadejda, nr.cadastral 0131132.387, situat în unitatea teritorială rezidențială (UTR) 22, conform Planului de amenajare a teritoriului administrativ cumulat cu Planul Urbanistic General al or.Codru.

Consultările publice vor avea loc la data de 08.11.2018, ora 16:00, în incinta sălii de ședințe a Primăriei or.Codru, str.Costiujeni nr.8.

Beneficiar: Dogoter Nadejda

Autorul proiectului: Institutul Municipal de Proiectări „CHIŞINĂUPROIECT”

Recomandările pot fi expediate şi în scris, pe adresa:

Primăria or.Codru, str.Costiujeni, 8, MD-2019,

în format electronic, la adresa de e-mail: cancelaria.primaria.codru@gmail.com

Persoană de contact – arhitectul or.Codru Gheorghe Stegărescu, tel: (022) 92-71-91; (022) 76-65-71 .

 

20181017-PUZ-Drum Schinoasei 73-01311320387-p1 20181017-PUZ-Drum Schinoasei 73-01311320387-p2 20181017-PUZ-Drum Schinoasei 73-01311320387-p3 20181017-PUZ-Drum Schinoasei 73-01311320387-p4 20181017-PUZ-Drum Schinoasei 73-01311320387-p5 20181017-PUZ-Drum Schinoasei 73-01311320387-p6

 

Comments are closed.

Scroll To Top