Tuesday , October 16 2018

Certificate de urbanism pentru proiectare EMISE

1).  emis în temeiul cerereii nr.B-1 /2018 din  02.01.3018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str. Busuiocului 13, pe data de 04.01.2018 , solicitant, Bumbu Liudmila, locatar din str. Busuiocului 13, or, Codru, mun. Chisinau.

2). emis în temeiul cerereii nr. Z-29/2018 din 15.01.2018.  Certificatul de urbanism pentru proiectare, casă de lociut individuală, D+P+M,  adresa str. Drumul Schinoasei 130, nr. cad. 0131132082, pe data de 29.01.2018, solicitant, Zavtoni Ion, locatar din str. V. Cupcea , 15, or.Chisinau.

3). emis în temeiul cerereii nr.C-46/2018.  din 22.01.2018. Certificatul de urbanism pentru proiectare, casă de lociut individuală, D+P+1E,  adresa str. Drumul Schinoasei 27, nr.cad. 0131121028, pe data de 29.01.2018, solicitant, Cecati Victor locatar din str. Gh. Cașu, 18,ap.3, or. Chisinau.

4). emis în temeiul cerereii nr.P-39/2018  din 18.01.2018. Certificatul de urbanism pentru proiectare, casă de vacanță  D+P+1E, adresa Extravilan, Î.P. “Zviozdocica “, nr.cad. 0131123057, pe data de 29.01.2018, solicitant, Popaz Natalia, locatar din str. Sf. Nicolai, 105, or. Codru, mun.Chisinau..

5). emis în temeiul cerereii nr.A-4/2018  din 03.01.2018. Certificatul de urbanism pentru proiectare, casă de lociut individuală, D+P+M,  adresa str. Livadarilor ,F.N., nr.cad. 0131134464, pe data de 29.01.2018, solicitant, Afteni Cinstantin, locatar din str. Al.cel Bun, 31, or. Ialoveni.

6). emis în temeiul cerereii nr.R-97/2018  din 06.02.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str. Puhoi  54, pe data de 06.02..2018 , solicitant, Rotaru Andrei , locatar din str.Studenților, 13, or.. Chisinau.

7). emis în temeiul cerereii nr. G-40 din  18.01.2018. Certificatul de urbanism pentru proiectare, casă de lociut individuală, D+P+1E,  adresa str. A. Vînaru32, nr. cad. 0131132443, pe data de 06.02.2018, solicitant, Ganea Patricia, locatar din str. A.Ablov , 20-A, or.Codru, mun.Chisinau.

8).   emis în temeiul cerereii nr.R-129/2018  din 12.02.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str. Costiujeni 76,  or. Codru, mun. Chișinău, pe data de 12..02..2018 , solicitant, Romanov Petru , locatar din satul Volintiri, r-nul Șt.Vodă.

9).     emis în temeiul cerereii nr.  M-104/2018 din 06.02.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str.Costiujeni 12/8,   or. Codru, mun. Chișinău, pe data de 12..02..2018 , solicitant, Manole Nadejda, locatar din str. Grenoble,130/3, ap. 8, or. Codru, mun. Chișinău.

10).  emis în temeiul cerereii nr.S-128/2018  din 12.02.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str.Schinoasa Deal 27,   or. Codru, mun. Chișinău, pe data de 12..02..2018 , solicitant,Șivțova Ala, locatar din str. Schinoasa Deal , 27, or. Codru, mun. Chișinău.

11).  emis în temeiul cerereii nr.S-127/2018  din 12.02.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str.Schinoasa Deal 25,   or. Codru, mun. Chișinău, pe data de 12..02..2018 , solicitant,Șivțova Ala, locatar din str. Schinoasa Deal , 27, or. Codru, mun. Chișinău.

12). emis în temeiul cerereii nr.B-126/2018  din 12.02.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str.Schinoasa Deal 25,   or. Codru, mun. Chișinău, pe data de 12..02..2018 , solicitant,Bălțătescu Teodor, locatar din str. Schinoasa Deal , 25, or. Codru, mun. Chișinău.

13).  emis în temeiul cerereii nr.M-90/2018  din 05.02.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str.Potîrnichii 2-A,   or. Codru, mun. Chișinău, pe data de 12..02..2018 , solicitant,Mîndrilă Pavel, locatar din str. Potîrnichii 2-A, , or. Codru, mun. Chișinău..

14).  emis în temeiul cerereii nr. C-150/2018 din   19.02.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str.Grenoble, 136  or. Codru, mun. Chișinău, pe data de 19..02..2018 , solicitant, Coțofan Liubovi, locatar din str. Grenoble, 136, or. Codru, mun. Chișinău..

15).  emis în temeiul cerereii nr.M-115/2018  din 08.02.2018. Certificatul de urbanism pentru proiectare, casă de lociut individuală, tip duplex, D+P+1E,  S=154.0 m.p., adresa str.Miorița, sec. 196,(Colina Verde, 14) nr. cad. 0131129386, pe data de 19.02.2018, solicitant, Mazur Vladimir, locatar din str.Onești, 26, or.Chisinau.

16).  emis în temeiul cerereii nr.  M-158/2018 din 20.02.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str-la 2 Molocanilor,9   or. Codru, mun. Chișinău, pe data de 20..02..2018 , solicitant, Musteță Natalia, locatar din str.Maramureș, 109, or. Chișinău..

17).  emis în temeiul cerereii nr.  din Certificatul de urbanism pentru proiectare, Modernizarea rețelelor existente electice subterane  din str.Costiujeni, Jubiliară, Cămpului,14) pe data de 20.02.2018, solicitant, RED Union-Fenosa sediul str A. Doga , or.Chisinau.

18). .emis în temeiul cerereii nr.V-191  din 01.03.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str..Schinoasa Deal  25, pe data de 01.03..2018 , solicitant, Voronov, locatar din str.Schinoasa Deal 25, or. Codru, mun.Chișinău..

 19). emis în temeiul cerereii nr. C-207/2018 din  06.06.2018. Certificatul de urbanism pentru proiectare, a două case de lociut individuale, S+P+1E,  POT-35%., adresa str.Drumul Schinoasei sec. 33 , nr. cad. 0131121015, pe data de 06.03.2018, solicitant, Cenușă Vadim, locatar din str. Calea Unirii 62, or.Codru, mun.Chisinau.

20). emis în temeiul cerereii nr. C-225/2018 din  15.03.2018. Certificatul de urbanism pentru proiectare, a unei case de lociut individuale, S+P+1E,  POT-35%, adresa str.Drumul Schinoasei sec. 32 , nr. cad. 0131121018, pe data de 16.03.2018, solicitant, Coteț Nicolaie, locatar din BD Ttaian 8/4, ap. 82  or.Chisinau.

21). emis în temeiul cerereii nr.N-226/2018  din 15.03.2018. Certificatul de urbanism pentru proiectare, a unei case de lociut individuale, PARTER  POT-35%, adresa str.Schinoasa Deal 62A, nr. cad. 0131134437, pe data de 16.03.2018, solicitant, Munjiu Constantin, locatar din  str. Bujorilor 49, or.Codru, mun.Chisinau.

acte :

1). 04.04.2018        Certificat de urbanism – informativ p-u terenul  cu nr. cadastral 0131100958,   S-0,1548 ha , str. Sihastrului nr  88,

  1. Codru, mun. Chisinau. Pentru divizarea terenului proprietatea privată. Colicitant:  Begleț Ion Toma    locatar, str. Sihastrului, 88, or. Codru, mun. Chisinau.

                                             

             

Comments are closed.

Scroll To Top