Четверг , Октябрь 17 2019

Certificate de urbanism pentru proiectare EMISE în a.2018

Certificat de URBANISM LOGOu1).  emis în temeiul cerereii nr.B-1 /2018 din  02.01.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str. Busuiocului 13, pe data de 04.01.2018 , solicitant, Bumbu Liudmila, locatar din str. Busuiocului 13, or, Codru, mun. Chisinau.

2). emis în temeiul cerereii nr. Z-29/2018 din 15.01.2018.  Certificatul de urbanism pentru proiectare, casă de lociut individuală, D+P+M,  adresa str. Drumul Schinoasei 130, nr. cad. 0131132082, pe data de 29.01.2018, solicitant, Zavtoni Ion, locatar din str. V. Cupcea , 15, or.Chisinau.

3). emis în temeiul cerereii nr.C-46/2018.  din 22.01.2018. Certificatul de urbanism pentru proiectare, casă de lociut individuală, D+P+1E,  adresa str. Drumul Schinoasei 27, nr.cad. 0131121028, pe data de 29.01.2018, solicitant, Cecati Victor locatar din str. Gh. Cașu, 18,ap.3, or. Chisinau.

4). emis în temeiul cerereii nr.P-39/2018  din 18.01.2018. Certificatul de urbanism pentru proiectare, casă de vacanță  D+P+1E, adresa Extravilan, Î.P. “Zviozdocica “, nr.cad. 0131123057, pe data de 29.01.2018, solicitant, Popaz Natalia, locatar din str. Sf. Nicolai, 105, or. Codru, mun.Chisinau..

5). emis în temeiul cerereii nr.A-4/2018  din 03.01.2018. Certificatul de urbanism pentru proiectare, casă de lociut individuală, D+P+M,  adresa str. Livadarilor ,F.N., nr.cad. 0131134464, pe data de 29.01.2018, solicitant, Afteni Cinstantin, locatar din str. Al.cel Bun, 31, or. Ialoveni.

6). emis în temeiul cerereii nr.R-97/2018  din 06.02.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str. Puhoi  54, pe data de 06.02..2018 , solicitant, Rotaru Andrei , locatar din str.Studenților, 13, or.. Chisinau.

7). emis în temeiul cerereii nr. G-40 din  18.01.2018. Certificatul de urbanism pentru proiectare, casă de lociut individuală, D+P+1E,  adresa str. A. Vînaru32, nr. cad. 0131132443, pe data de 06.02.2018, solicitant, Ganea Patricia, locatar din str. A.Ablov , 20-A, or.Codru, mun.Chisinau.

8).   emis în temeiul cerereii nr.R-129/2018  din 12.02.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str. Costiujeni 76,  or. Codru, mun. Chișinău, pe data de 12..02..2018 , solicitant, Romanov Petru , locatar din satul Volintiri, r-nul Șt.Vodă.

9).     emis în temeiul cerereii nr.  M-104/2018 din 06.02.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str.Costiujeni 12/8,   or. Codru, mun. Chișinău, pe data de 12..02..2018 , solicitant, Manole Nadejda, locatar din str. Grenoble,130/3, ap. 8, or. Codru, mun. Chișinău.

10).  emis în temeiul cerereii nr.S-128/2018  din 12.02.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str.Schinoasa Deal 27,   or. Codru, mun. Chișinău, pe data de 12..02..2018 , solicitant,Șivțova Ala, locatar din str. Schinoasa Deal , 27, or. Codru, mun. Chișinău.

11).  emis în temeiul cerereii nr.S-127/2018  din 12.02.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str.Schinoasa Deal 25,   or. Codru, mun. Chișinău, pe data de 12..02..2018 , solicitant,Șivțova Ala, locatar din str. Schinoasa Deal , 27, or. Codru, mun. Chișinău.

12). emis în temeiul cerereii nr.B-126/2018  din 12.02.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str.Schinoasa Deal 25,   or. Codru, mun. Chișinău, pe data de 12..02..2018 , solicitant,Bălțătescu Teodor, locatar din str. Schinoasa Deal , 25, or. Codru, mun. Chișinău.

13).  emis în temeiul cerereii nr.M-90/2018  din 05.02.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str.Potîrnichii 2-A,   or. Codru, mun. Chișinău, pe data de 12..02..2018 , solicitant,Mîndrilă Pavel, locatar din str. Potîrnichii 2-A, , or. Codru, mun. Chișinău..

14).  emis în temeiul cerereii nr. C-150/2018 din   19.02.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str.Grenoble, 136  or. Codru, mun. Chișinău, pe data de 19..02..2018 , solicitant, Coțofan Liubovi, locatar din str. Grenoble, 136, or. Codru, mun. Chișinău..

15).  emis în temeiul cerereii nr.M-115/2018  din 08.02.2018. Certificatul de urbanism pentru proiectare, casă de lociut individuală, tip duplex, D+P+1E,  S=154.0 m.p., adresa str.Miorița, sec. 196,(Colina Verde, 14) nr. cad. 0131129386, pe data de 19.02.2018, solicitant, Mazur Vladimir, locatar din str.Onești, 26, or.Chisinau.

16).  emis în temeiul cerereii nr.  M-158/2018 din 20.02.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str-la 2 Molocanilor,9   or. Codru, mun. Chișinău, pe data de 20..02..2018 , solicitant, Musteță Natalia, locatar din str.Maramureș, 109, or. Chișinău..

17).  emis în temeiul cerereii nr.  din Certificatul de urbanism pentru proiectare, Modernizarea rețelelor existente electice subterane  din str.Costiujeni, Jubiliară, Cămpului,14) pe data de 20.02.2018, solicitant, RED Union-Fenosa sediul str A. Doga , or.Chisinau.

18). .emis în temeiul cerereii nr.V-191  din 01.03.2018. Certificatul de urbanism informativ, adresa str..Schinoasa Deal  25, pe data de 01.03..2018 , solicitant, Voronov, locatar din str.Schinoasa Deal 25, or. Codru, mun.Chișinău..

 19). emis în temeiul cerereii nr. C-207/2018 din  06.06.2018. Certificatul de urbanism pentru proiectare, a două case de lociut individuale, S+P+1E,  POT-35%., adresa str.Drumul Schinoasei sec. 33 , nr. cad. 0131121015, pe data de 06.03.2018, solicitant, Cenușă Vadim, locatar din str. Calea Unirii 62, or.Codru, mun.Chisinau.

20). emis în temeiul cerereii nr. C-225/2018 din  15.03.2018. Certificatul de urbanism pentru proiectare, a unei case de lociut individuale, S+P+1E,  POT-35%, adresa str.Drumul Schinoasei sec. 32 , nr. cad. 0131121018, pe data de 16.03.2018, solicitant, Coteț Nicolaie, locatar din BD Ttaian 8/4, ap. 82  or.Chisinau.

21). emis în temeiul cerereii nr.N-226/2018  din 15.03.2018. Certificatul de urbanism pentru proiectare, a unei case de lociut individuale, PARTER  POT-35%, adresa str.Schinoasa Deal 62A, nr. cad. 0131134437, pe data de 16.03.2018, solicitant, Munjiu Constantin, locatar din  str. Bujorilor 49, or.Codru, mun.Chisinau.

22). 23.03. 2018. Beneficiar   Mocanu Marcel, Certificat de urban. pentru proiectare. Modificarea interiorului str. Bujorilor 57, nr.cad. 0131134187.

23) 23.03.2018 Beneficiar   Union Fanosa Certificat de urban. pentru proiectare. Modernizarea retelelor electrice  din strazile Costiujeni; Cîmpului; Gliei.

24) 06.04.2018 Beneficiar   Intact Asigurari Generale SA. Certificat de urban. pentru proiectare. Casa de locuit individuala Parter , str. Valea Apelor ,  nr.cad.0131211117

25)  06.04.2018Beneficiar  Ciobanu Ion, Certificat de urban. pentru proiectare. Casa de locuit individuala, str.Soarelui  87, nr.cad. 0131204049.

26) 12.04.2018. Beneficiar  Locuitorii str-lei  Pomicultorilor proiectarea canalizarii menajer-fecaloida.

27) 18.04.2018. Beneficiar   Chirita Vladimir   Certificat de urban. informativ str.Padurilor 1 nr.cad.

28) 18.04.2018. Beneficiar   Cenusa Vadim   Certificat de urban. informativ str.A. Vinaru1 nr.cad.

29) 18.04.2018. Beneficiar   SA Mold-Cel   Certificat de urban. proiectare  Antena Statie de emitere str.Livadarilor 175  nr.cad.0131134280.

30) 18.04.2018. Beneficiar   Beglet Ion Certificat de urban. informativ str.Sihastrului 88  nr.cad.

31) 18.04.2018. Beneficiar   SRL NRO-MARIN     Certificat de urban. informativ str.Sihastrului 16  nr.cad.0131128396.

32) 20.04.2018. Beneficiar   Minciuna Vitalie  Certificat de urban. informativ str.Livadarilor 73  nr.cad.0131130309.

33) 26.04.2018. Beneficiar   Corcea Galina  Certificat de urban. informativ str-la 1 Colinei 3  nr.cad.0131130520.

 1.  26.04.2018. Beneficiar   Psenescu Irina Certificat de urban. informativ str. Schin Deal 57/A  nr.cad.0131131158.
 2. 08.05.2018. Beneficiar   Bujinita Artiom Certificat de urban. informativ str. Schin Deal 50  nr.cad.0131131559.
 3. 15.05.2018. Beneficiar   Lungu Elena. Certificat de urban. informativ str. Schin Deal 48/A nr.cad.0131131245.
 4. 15.05.2018 Beneficiar   SRL Evrosistem . Certificat de urban. pentru proiectare. Casa de locuit individuala D+P+2E , str. Livadarilor ,  nr.cad.0131130400.
 5. 15.05.2018 Beneficiar  Butenco Vasile, Certificat de urban. pentru proiectare. Casa de locuit individuala, Parter, str.Soarelui  166/2, nr.cad. 013121128.
 6. 15.05.2018 Beneficiar  SUN Comunications Certificat de urban. pentru proiectare. Pe teren APL Istalatarea blocului de system dimensiuni 400X800 H-1200.
 7. 15.05.2018 Beneficiar  SUN Comunications Certificat de urban. pentru proiectare. Pe teren APL Istalatarea blocului de system dimensiuni 400X800 H-1200.
 8. 15.05.2018 Beneficiar  SUN Comunications Certificat de urban. pentru proiectare. Pe teren APL Istalatarea blocului de system dimensiuni 400X800 H-1200.
 9. 15.05.2018 Beneficiar  SUN Comunications Certificat de urban. pentru proiectare. Pe teren APL Istalatarea blocului de system dimensiuni 400X800 H-1200.
 10. 15.05.2018 Beneficiar  SUN Comunications Certificat de urban. pentru proiectare. Pe teren APL Istalatarea blocului de system dimensiuni 400X800 H-1200.
 11. 15.05.2018 Beneficiar  SUN Comunications Certificat de urban. pentru proiectare. Pe teren APL Istalatarea blocului de system dimensiuni 400X800 H-1200.
 12. 15.05.2018.Beneficiar  SUN Comunications Certificat de urban. pentru proiectare. Pe teren APL Istalatarea blocului de system dimensiuni 400X800 H-1200.
 13. 15.05.2018 Beneficiar  SUN Comunications Certificat de urban. pentru proiectare. Pe teren APL Istalatarea blocului de system dimensiuni 400X800 H-1200.
 14. 15.05.2018 Beneficiar  SUN Comunications Certificat de urban. pentru proiectare. Pe teren APL Istalatarea blocului de system dimensiuni 400X800 H-1200.
 15. 15.05.2018 Beneficiar  SUN Comunications Certificat de urban. pentru proiectare. Pe teren APL Istalatarea blocului de system dimensiuni 400X800 H-1200.
 16. 15.05.2018 Beneficiar  Petrov Tatiana Certificat de urban. pentru proiectare, replanificarea casei de vacanta. Î.P.Vierul nr. cadstral 0131110030.01.
 17. 15.05.2018  Nani Ion Certificat de urban. informativ str.Jubiliara 32 nr.cad.0131124183.
 18.  15.05.2018  Levitchi Eduard Certificat de urban. informativ str.Puhoi 46  ap. 1
 19. 15.05.2018  Hîncu Ștefan Certificat de urban. informativ str.Livadarilor  32 nr.cad.0131130522.
 20. 21.05.2018  Pascal Liudmila Certificat de urban. informativ str.Prepelitei  nr.cad.0131133477.
 21. 28.05.2018 Beneficiar  Axente Lucia Maria. Certificat de urban. pentru proiectare. Casa de locuit individuala,D+P+E  str.Colina Verde , nr.cad. 0131129128.
 1. 28.05.2018 Beneficiar  Costin Ana . Certificat de urban. pentru proiectare. Casa de locuit individuala, str.Shin. Deal 73/B  , nr.cad. 0131134401.
 2. 28.05. 2018 Beneficiar  Captarenco Mihai. Certificat de urban. informativ  str-la Molocanilor 15a nr.cad. 0131129030.
 3. 28.05.2018 Beneficiar  SUN Comunications Certificat de urban. pentru proiectare. Pe teren APL Istalatarea blocului de system dimensiuni 400X800 H-1200.
 4. 28.05.2018 Beneficiar  SUN Comunications Certificat de urban. pentru proiectare. Pe teren APL Istalatarea blocului de system dimensiuni 400X800 H-1200
 5. 28.05.2018 Beneficiar  SUN Comunications Certificat de urban. pentru proiectare. Pe teren APL Istalatarea blocului de system dimensiuni 400X800 H-1200
 6. 06.06.2018 Beneficiar  Valegrina SRL . Certificat de urbanism pentru proiectare oficii. Str-la Sihastrului 16 nr. cadastral 0131128518.
 7. 06.06.2018 Beneficiar  Eremciuc Rodica. Certificat de urban. pentru proiectare. Casa de locuit individuala, D+P+E, str.Sf. Nicolai  63 , nr.cad. 0131127080.
 8. 07.06.2018 Beneficiar  Avante SRL . Certificat de urban. pentru proiectare. Reamplasarea rezervorului de gaze lichefiate str.Grenoble  120 , nr.cad. 0131124513.
 9. 07.06. 2018 Beneficiar  Ciornîi Lilian Certificat de urban. informativ  str. Puhoi 46 nr.cad. 0131212032.
 10. 07.06.2018 Beneficiar  Rotari Mihail Certificat de urban. informativ  
 11. 21.06. 2018 Beneficiar  Popescu Gheorghe Certificat de urban. informativ  str. Vieru nr.cad. 0131135015.
 12.  21.06. 2018 Beneficiar  Asis International Certificat de urban.pentru proiectare  acces în subsol bloc administer. nr.cad.
 13. 02.07. 2018 Beneficiar  Corpaci Olga Certificat de urban. informativ  str.neindentificata nr.cad.
 14. 08.07. 2018 Beneficiar  Vivoro Farm Jivocevschi Ivana Certificat de urban. informativ  str. Izvoarelor nr.cad. 0131128511.
 15. 09.07. 2018 Beneficiar  Ciuburciu Parascovia Certificat de urban. casa de locuit individuala P+M. str- la  Schin Deal nr.cad. 0131131562.
 16. 09.07. 2018 Beneficiar  Trocin Fevronia. Certificat de urban. informativ  str.-la 3, S. Radautanu , nr.cad. 0131129546.
 17. 09.07. 2018 Beneficiar  SOSP Spitalul Dermatologic. Certificat de urban.proiectarea modificarea coloristicii si termoizolarea fatadelor    str. Costiujeni
 18. 12.07. 2018 Beneficiar  Glinca Dorina Certificat de urban. informativ  str. Dr. Schinoasei nr.cad. 0131120429.
 19. 12.07. 2018 Beneficiar  Scobila Oleg, Certificat de urban. informativ  str. Potirnichi , 1 nr.cad. 0131133568.
 20. 12.07. 2018 Beneficiar  Bîtcă Victor. Certificat de urban. proiectare casa de locuit individuala P+E, str. Prepelitei 13a nr.cad. 0131133577.
 21. 17.07. 2018 Beneficiar  Pascal Liudmila. Certificat de urban. proiectare casa de locuit individuala P+E, str. Prepelitei 13 nr.cad. 0131133477.
 22. 17.07. 2018 Beneficiar  Bostanica Tatiana
 23. 20.07. 2018 Beneficiar  Vivoro-Prim Certificat de urban. proiectare replanificarea apart. et.7 str. Prepelitei 13 nr.cad. 0131133477.

 

acte :

1). 04.04.2018        Certificat de urbanism — informativ p-u terenul  cu nr. cadastral 0131100958,   S-0,1548 ha , str. Sihastrului nr  88,

 1. Codru, mun. Chisinau. Pentru divizarea terenului proprietatea privată. Colicitant:  Begleț Ion Toma    locatar, str. Sihastrului, 88, or. Codru, mun. Chisinau.

                                             

             

Comments are closed.

Scroll To Top