Transparență – Legislație
Articol

Transparență – Legislație

LEGE Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală Publicat : 09.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 32-35 art Nr : 116/ (http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=321765&lang=1) LEGE Nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public Publicat : 23.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 230-232 art Nr : 840 Data intrarii in vigoare : 01.01.2009 (http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=330050&lang) LEGE Nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale Publicat :...