Anunț privind organizarea consultărilor publice.
Articol

Anunț privind organizarea consultărilor publice.

ANUNŢ-TIP privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie în baza dispoziţiei nr. 07 din 10.02.2021 și la cererea nr. 309/2020 din 14.12.2020 Primăria or.Codru iniţiază, începînd cu data de 12.01.2021 Consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea valorificării terenului cu nr. cadastral 0131124.474, 0131124.387, 01311124.256 din...

Anunt! Privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice
Articol

Anunt! Privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

ANUNŢ! privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei ,, Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea valorificării terenului cu nr. cadastral 0131124.474, 0131124.387, 01311124.256 din or.Codru str. Jubiliară, 39, 39/1 privind modificarea din zona comunală UTR-32 în zonă rezidențială COD-R6 ,, și desfășurarea consultărilor publice. Administraţia Publică Locală  iniţiază începînd cu data de 12.02.2021 ...

Anunț privind organizarea consultărilor publice
Articol

Anunț privind organizarea consultărilor publice

ANUNŢ-TIP privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie în baza dispoziţiei nr. 05 din 18.01.2021 și la cererea nr. F – 971/2020 din 15.12.2020 Primăria or.Codru iniţiază, începînd cu data de 23.01.2021 Consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la schimbarea destinației din locativă în nelocativă a imobilului nr. cadastral 0131128.312.01 din str....

Anunţ!privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice
Articol

Anunţ!privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

ANUNŢ! privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei ,, Cu privire la schimbarea destinației din locativă în nelocativă a imobilului nr. cadastral 0131128.312.01 din str. Sihastrului, 39 or.Codru, mun. Chișinău,,  Administraţia Publică Locală  iniţiază începînd cu data de 19.01.2021  procedura de elaborare a proiectului de decizie:  ,,Cu privire la schimbarea destinației din locativă în nelocativă...

Anunţ! privind organizarea consultărilor publice a proiectului de buget pentru anul 2021
Articol

Anunţ! privind organizarea consultărilor publice a proiectului de buget pentru anul 2021

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de buget Primăria or.Codru iniţiază, începând cu data de 06.11.2020, consultarea publică a proiectului de buget: “Cu privire la iniţierea consultărilor publice asupra proiectului de buget al oraşului Codru pe anul 2021” Scopul proiectului este: aprobarea indicatorilor generali ai bugetului oraşului Codru şi reglementările specifice pentru anul bugetar 2021....

Anunţ! privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie
Articol

Anunţ! privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie Primăria or.Codru iniţiază, începând cu data de 24.07.2020, consultarea publică a proiectului de decizie: “Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (în volum parțial), ob. 361-04.07.18, privind modificarea Codului Urbanistic în Regulamentul Funcțional Urban str.Costiujeni, or.Codru, mun.Chișinău al terenurilor cu nr.cadastrale 0131124.483, 0131124.484, 0131124.535, 0131124.107, 0131124.150”...

Anunţ privind organizarea consultărilor publice.
Articol

Anunţ privind organizarea consultărilor publice.

ANUNŢ-TIP privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie în baza dispoziţiei nr. 30 din 09.07.2020 Primăria or.Codru iniţiază, începînd cu data de 09.07.2020 Consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea PUZ privind modificarea zonei funcţionale COD,,D,, stabilită conform PUG or.Codru, în COD,,R2,, în baza cererii SRL ,,Actualcons,, nr.75/20 din 08.05.2020 Scopul...

Anunţ!privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei –  Consultări Publice
Articol

Anunţ!privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

  ANUNŢ! privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei ,, Cu privire la aprobarea PUZ (în volum parţial), ob. 361-04.17.18, privind modificarea Codului urbanistic în Regulamentul Funcţional Urban str. Costiujeni, or.Codru, mun.Chişinău şi desfăşurării consultărilor publice,, Administraţia Publică Locală  iniţiază începînd cu data de 05.07.2020  procedura de elaborare a proiectului de decizie ,,  ,,...

Anunț important privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei…
Articol

Anunț important privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei…

ANUNŢ privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei ,, Cu privire la aprobarea PUZ privind modificarea zonei funcţionale COD,,D,, stabilită conform PUG or.Codru, în COD,,R2,, în baza cererii SRL ,,Actualcons,, nr.75/20 din 08.05.2020,, Administraţia Publică Locală  iniţiază începînd cu data de 16.06.2020  procedura de elaborare a proiectului de decizie ,,  ,, Cu privire la...

Anunţ! Rectificări la consultările publice planificate în data de 20.03.2020
Articol

Anunţ! Rectificări la consultările publice planificate în data de 20.03.2020

Prin dispoziţia nr.8 din data de 12.03.2020 “cu privire la măsurile de prevenire şi diminuare a răspîndirii virusului Covid-19, pe teritoriul or.Codru“sediul administraţiei publice locale a fost închis. Astfel, propunerile pentru consultările publice a obiectului vizat pot fi transmise în scris pe adresa str. Costiujeni, 8 or.Codru – cod poştal MD 2019 sau în format electronic la...