Anunț privind organizarea consultărilor publice.
Articol

Anunț privind organizarea consultărilor publice.

ANUNŢ-TIP privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat ale or.Codru mun. Chișinău. Primăria or.Codru iniţiază, Consultarea publică a proiectului de decizie ,Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind...

Anunt! Privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice
Articol

Anunt! Privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

ANUNŢ! privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei ,, Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat ale or.Codru mun. Chișinău ,, și desfășurarea consultărilor publice. Administraţia Publică Locală  iniţiază începînd cu data de 02.04.2021  procedura de...