Ședința Consiliului din 08.04.2021
Articol

Ședința Consiliului din 08.04.2021

Pe ordinea de zi au fost introduse 6 rectificări pentru bugetul 2021, acestea au fost stabilite pentru alocarea surselor financiare necesare pentru finalizarea obiectivelor din anul 2020, dintre care 4 rectificări au fost scoase de pe ordinea de zi iar celelalte 2 nu au fost votate. Reamintim că aceasta este cea de-a II ședință a...

Anunț privind organizarea consultărilor publice.
Articol

Anunț privind organizarea consultărilor publice.

ANUNŢ-TIP privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat ale or.Codru mun. Chișinău. Primăria or.Codru iniţiază, Consultarea publică a proiectului de decizie ,Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind...

Anunt! Privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice
Articol

Anunt! Privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

ANUNŢ! privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei ,, Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat ale or.Codru mun. Chișinău ,, și desfășurarea consultărilor publice. Administraţia Publică Locală  iniţiază începînd cu data de 02.04.2021  procedura de...