Funcții vacante!
Articol

Funcții vacante!

Primăria or.Codru anunță lista funcțiilor vacante din cadrul APL. Inginer (specialist pe drumuri) – Activități de bază: Organizarea și verificarea procesului de execuție a diverselor tipuril de lucrări/Urmărirea executării lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, normelor în vigoare/ Coordonarea și urmărirea implementării proiectului de execuție/Sesizarea eventualelor probleme ce pot apărea pe parcursul...