Funcții vacante!
Articol

Funcții vacante!

Primăria or.Codru anunță lista funcțiilor vacante din cadrul APL. Inginer (specialist pe drumuri) – Activități de bază: Organizarea și verificarea procesului de execuție a diverselor tipuril de lucrări/Urmărirea executării lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, normelor în vigoare/ Coordonarea și urmărirea implementării proiectului de execuție/Sesizarea eventualelor probleme ce pot apărea pe parcursul...

Decizia CONSILIULUI MUNICIPAL privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din mun. Chișinău la efectuarea plăților pentru resurse energetice și servicii (comunale). Deasemenea, Primăria or.Codru aduce la cunoștință locuitorilor din or. Codru că pentru anul curent nu au fost stabilite compensații la resurse energetice (lemne și cărbune).