Atribuțiile Secretarului Consiliului
Articol

Atribuțiile Secretarului Consiliului

Atribuțiile secretarului consiliului! Conform art. 39 al Legii cu privire la administraţia publică locală nr. 436 din 28 decembrie 2006 atribuţiile secretarului consiliului local sînt: (1) Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază: a) asigură înştiinţarea convocării consiliului local; b) participă la şedinţele consiliului local; c) avizează proiectele de decizii ale consiliului local...

Regulamentul Consiliului Local
Articol

Regulamentul Consiliului Local

Articolul 14 din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind amdinistratia publica locala indica competenţele de bază ale consiliilor locale     (1) Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice.     (2) Pornind de la domeniile...