Lista Fîntînilor din orașul Codru
Articol

Lista Fîntînilor din orașul Codru

Nr. d/o Nr. paş. VECHI    Adresa  Tipul surs apă     Categor    (Publica, Privata) 1              101         Sihastrului, 2      fîntînă   Publica 2              105         Sihastrului, 66    fîntînă   Publica 3              106         Schinoasa Deal, 7 fîntînă Publica 4              107         Schinoasa Deal, 16 fîntînă Publica 5              108         Schinoasa Deal, 57           fîntînă   Publica 6              109         Schinoasa Deal, 83           fîntînă   Publica 7              114         Soarelui,...