Funcții vacante!
Articol

Funcții vacante!

Primăria or.Codru anunță lista funcțiilor vacante din cadrul APL. Inginer (specialist pe drumuri) – Activități de bază: Organizarea și verificarea procesului de execuție a diverselor tipuril de lucrări/Urmărirea executării lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, normelor în vigoare/ Coordonarea și urmărirea implementării proiectului de execuție/Sesizarea eventualelor probleme ce pot apărea pe parcursul...

Anunț! pentru funcția publică de Director la Gradinița nr. 194
Articol

Anunț! pentru funcția publică de Director la Gradinița nr. 194

Primăria or. Codru, mun. Chişinău, cu sediul: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr.8, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituţiei de educaţie timpurie Grădiniţa-creşă nr.194, situată în mun. Chişinău, or. Codru, str. Jubiliară, 40.  La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: 1)...

  • 1
  • 2