Articol

Desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de specialist principal, Serviciul juridic

Lista candidaților care au promovat concursul Primăria or. Codru, astăzi 25 martie 2024, a desfășurat concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Serviciul juridic. În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin HG RM nr.201/2009, Comisia de Concurs a desemnat învingător al concursului – dl...

Articol

Desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de arhitect șef din cadrul Primăriei or. Codru

Primăria or. Codru, astăzi 18 martie 2024, în urma anunțului repetat, a desfășurat concursul privind ocuparea funcției publice vacante de arhitect șef. În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin HG RM nr.201/2009, Comisia de Concurs a desemnat învingător al concursului – dl Melnic Nicolae. Cu această...

Funcții vacante!
Articol

Funcții vacante!

Primăria or.Codru anunță lista funcțiilor vacante din cadrul APL. Inginer (specialist pe drumuri) – Activități de bază: Organizarea și verificarea procesului de execuție a diverselor tipuril de lucrări/Urmărirea executării lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, normelor în vigoare/ Coordonarea și urmărirea implementării proiectului de execuție/Sesizarea eventualelor probleme ce pot apărea pe parcursul...

Anunț! pentru funcția publică de Director la Gradinița nr. 194
Articol

Anunț! pentru funcția publică de Director la Gradinița nr. 194

Primăria or. Codru, mun. Chişinău, cu sediul: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr.8, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituţiei de educaţie timpurie Grădiniţa-creşă nr.194, situată în mun. Chişinău, or. Codru, str. Jubiliară, 40.  La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: 1)...

  • 1
  • 2