Anunț! pentru funcția publică de Director la Gradinița nr. 194
Articol

Anunț! pentru funcția publică de Director la Gradinița nr. 194

Primăria or. Codru, mun. Chişinău, cu sediul: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr.8, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituţiei de educaţie timpurie Grădiniţa-creşă nr.194, situată în mun. Chişinău, or. Codru, str. Jubiliară, 40.  La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: 1)...

Anunț! Primăria or.Codru anunță concurs pentru funcțiile publice vacante!
Articol

Anunț! Primăria or.Codru anunță concurs pentru funcțiile publice vacante!

În temeiul pct. 46 lit. b), c) din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Primăria or.Codru anunță angajarea specialiștilor...

Anunț! Funcții vacante în cadrul Primăriei or.Codru
Articol

Anunț! Funcții vacante în cadrul Primăriei or.Codru

În temeiul pct. 46 lit. b), c) din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Primăria or.Codru anunță angajarea specialiștilor...