Anunț! Funcții vacante în cadrul Primăriei or.Codru
Articol

Anunț! Funcții vacante în cadrul Primăriei or.Codru

În temeiul pct. 46 lit. b), c) din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Primăria or.Codru anunță angajarea specialiștilor...

Adresarea Primarului către locuitorii or.Codru
Articol

Adresarea Primarului către locuitorii or.Codru

Stimaţi concetăţeni! În conformitate cu legea nr.212 din 2004, Parlamentul Republicii Moldova în vederea combaterii răspândirii virusului COVID-19 pe întreg teritoriul ţării, a declarat în data de 17.03.2020 stare de urgenţă în Republica Moldova pe un termen de 60 de zile. În funcție de evoluția evenimentelor, perioada stării de urgență poate fi redusă.  În această...

Anunţ! Rectificări la consultările publice planificate în data de 20.03.2020
Articol

Anunţ! Rectificări la consultările publice planificate în data de 20.03.2020

Prin dispoziţia nr.8 din data de 12.03.2020 „cu privire la măsurile de prevenire şi diminuare a răspîndirii virusului Covid-19, pe teritoriul or.Codru„sediul administraţiei publice locale a fost închis. Astfel, propunerile pentru consultările publice a obiectului vizat pot fi transmise în scris pe adresa str. Costiujeni, 8 or.Codru – cod poştal MD 2019 sau în format electronic la...

Anunț!
Articol

Anunț!

Stimați concetățeni! În legătură cu situația epidemiologică  din RM, în perioada 12.03.2020-01.04.2020 accesul în incinta Primăriei or.Codru va fi restricționat în conformitate cu dispoziția Primarului or.Codru nr.8 din 12.03.2020 LINK PDF: Dispoziție

Consultări Publice în vederea aprobării PUZ privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0131124534 din str. Grenoble nr.122 or.Codru, mun. Chișinău
Articol

Consultări Publice în vederea aprobării PUZ privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0131124534 din str. Grenoble nr.122 or.Codru, mun. Chișinău

Consultarea va avea loc în sala de ședințe a Primărie or.Codru, str. Costiujeni, 8 or.Codru în data de 20.03.2020 ora 16:00-17:00  Detalii LINK PDF: IMG_20200310_0001 IMG_20200310_0003 IMG_20200310_0004 IMG_20200310_0005 IMG_20200310_0006 IMG_20200310_0007 PUD str.Grenoble 122, institutie de educatie timpurie