Anunţ!privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice
Articol

Anunţ!privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

ANUNŢ! privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei ,, Cu privire la schimbarea destinației din locativă în nelocativă a imobilului nr. cadastral 0131128.312.01 din str. Sihastrului, 39 or.Codru, mun. Chișinău,,  Administraţia Publică Locală  iniţiază începînd cu data de 19.01.2021  procedura de elaborare a proiectului de decizie:  ,,Cu privire la schimbarea destinației din locativă în nelocativă...

Date de contact!
Articol

Date de contact!

Date de contact: Str. Cîmpului or.Codru. mun.Chișinău Administrator: Cocervei Tudor Telefon:068654176 Actele necesare pentru eliberarea autorizației de rezervare loc la cimitir Copia buletinului persoanei care dorește să rezerveze un loc la cimitir Copia certificatului de deces a persoanei, rude care a fost înmormîntată Cererea avizată de administratorul cimitirului chitanța