Lista actelor necesare pentru ajutorul  social

  1. Copia buletinului de identitate. Copia permisului de ședere/copia certificatului de naștere.
  2. Certificat privind componența familiei
  3. Copia actului ce confirmă gradul și termenul dizabilității/Copia certificatului medical despre confirmarea sarcinii și termenul acesteia/copia concluziei consiliului medical cosultativ al instituției medico-sanitare/copia deciziei de plasament în instituție/copia actului privind instituirea măsurilor de ocrotire
  4. Certificatul de salariu de la locul de muncă
  5. Copia certificatului privind plata pensiei alimentare
  6. Certificat de studii( cu finanțare bugetară sau prin contract, cu frecvența sau cu frecvență redusă) cu indicarea mărimii bursei
  7. Certificat confirmative de la organelle abilitate sau copia documentelor ce confirm dreptul diținătorului de teren privind terenurile agricole de pe lîngă casă (intravilanul localității)/copia contractului de arendă a terenurilor și bunurilor agricole/copia contractului de locațiune a locuinței/ copia certificatului (patentei, licenței) care confirm realizarea activității de antreprenoriant

Detalii la tel: 022793136