Четверг , Август 22 2019

ACTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA COMPENSAȚIILOR PENTRU RESURSELE ENERGETICE PE a.2013-2014

LA CERERE SE ANEXEAZĂ:

  • paşaportul de tip vechi sau buletinul de identitate (copie);

  • adeverinţa de naştere a copiilor (copie), în cazul copiilor majori, ce locuiesc separat – certificat confirmator de la locul de trai (de fapt);

  • certificat de căsătorie (copie);

  • certificat despre componenţa familiei şi extrasul din contul personal, eliberat de către gestionarul fondului locativ sau primăriile oraşelor, satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chişinăului;

  • certificatul privind tipul de încălzire şi alte servicii (factura — ultima lună)

  • cartea de imobil (copie);

  • actul ce confirmă venitul beneficiarului potenţial pentru anul precedent, eliberat de către Inspectoratul fiscal de sector, sau certificatul de salariu, sau certificatul de şomer, eliberat de către Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

  • informaţia cu privire la mărimea pensiei , altor tipuri de compensaţii şi plăţi compensatorii, eliberată de către Casa Teritorială de Asigurări Sociale;

  • alte documente ce confirmă necesitatea stabilirii şi compensării cheltuielilor suportate la efectuarea plăţilor pentru resursele energetice.

  • Detalii vezi în Regulament privind compensarea cheltuielilor suportate la efectuarea plăţilor pentru resursele energetice de către persoanele defavorizate din municipiul Chişinău, aprobat prin Decizia nr.8/21 din 10 octombrie 2013.

Comments are closed.

Scroll To Top