Anunț cu privire la desfășurarea procesului de consultare publică privind ”Reconstrucția parcului ”Scuarul Codru”

Anunț

cu privire la desfășurarea procesului de consultare publică privind ”Reconstrucția parcului ”Scuarul Codru”

În conformitate cu dispoziția Primarului or. Codru nr.40 din 31 mai 2024, Primăria or. Codru a iniţiat, procedura consultărilor publice asupra schiței de proiect ”Reconstrucția parcului ”Scuarul Codru”.

Scopul schiței de proiect este identificarea dorințelor locuitorilor din apropiere, în ceea ce privește amenajarea unui parc în zonă lor.

Prevederile de bază stabilesc diferite grupuri de vîrstă sau categorii sociale care pot avea nevoie și dorințe diferite în ceea ce privește un parc. Pentru a crea un parc functional, în zona de copii trebuie amplasate echipamente de joacă sigure și atractive. Designul parcului trebuie să fie armonios iar alegerea tematicii se poate ține cont de cultura locală și istoria zonei. Totodată pentru asigurarea siguranței vizitatorilor, o importantă aparte o are implementarea măsurilor de siguranță adecvate.

”Reconstrucția parcului ”Scuarul Codru” prevede următoarele obiecte: teren de joacă, teren de sport (mini fotbal), zone de odihnă amenajate cu elemente arhitecturale mici, scenă pentru activități culturale în aer liber, stație pentru transport  public, butic patiserie, butic vînzare flori și parcare.

Consultările publice vor avea loc în data de 21.06.2024 ora 14.00  în sala de ședințe a Primăriei or. Codru, str. Costiujeni, 8, persoana responsabilă dl Melnic Nicolae, arhitect șef.

DP 2024.05.31 nr.40.pdfXXX