Decizia nr.3/2 din 23.05.24 ”Privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru elaborarea/actualizarea Planului Urbanistic General al unității administrativ teritoriale a or. Codru, inclusiv elaborarea planului de organizare al teritoriului”

DC nr.3.2 din 23.05.24