Anunț privind angajarea în funcții publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne