Dispoziție nr.33 din 09.04.24 cu privire la inițierea consultărilor publice asupra proiectului de decizie: ”Cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru dezvoltarea infrastructurii de educație din or. Codru”

Dispoziție nr.33 din 09.04.24