Consultări publice asupra proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru dezvoltarea infrastructurii de educație din or. Codru”

Anunț
privind organizarea consultărilor publice asupra elaborării proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru dezvoltarea infrastructurii de educație din or. Codru”
În conformitate cu dispoziția Primarului or. Codru nr.33 din 09.04.24, se inițiază procedura de elaborare a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru dezvoltarea infrastructurii de educație din or. Codru”.
Scopul proiectului este aprobarea unui plan de acțiuni pentru dezvoltare a nucleului, infrastructură de educație, pe terenurile aflate în proprietate publică UAT or. Codru str. Schinoasa Deal nr.7 și str. Costiujeni nr.10/a. În vederea realizării planului de acțiuni menționat, proiectul de decizie prevede demolarea terenului minifotbal, aflat în proces de execuție, situat pe teritoriul Școlii Primare Grădiniței nr.88, precum și desființarea imobilului avariat (bloc lit.B) aflat în gestiunea Gimnaziului nr.42.
Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie supus consultării publice este edificarea a 2 clădiri noi pentru activitatea instituțiilor de învățământ general (nivel primar și gimnazial) cu capacitatea de circa 320 elevi pe 2 locații diferite, cu reconstrucția clădirilor existente a Gimnaziului nr.42 și a Școlii Primare Grădinței nr.88. Drept urmare, Primăria or. Codru, va elabora caietele de sarcini pentru servicii de elaborare a documentației de proiect pentru construcția unor școli cu 16 clase în or.Codru, cu prezentarea acestora consiliului local spre aprobare.
Propunerile pot fi expediate până la data de 26 aprilie 2024 inclusiv, pe adresa electronică: cancelaria.primaria.codru@gmail.com, sau la adresa poștală – str. Costiujeni 8, or. Codru MD 2011, persoana responsabilă dl Ruslan Cazacu, Secretar al Consiliului or. Codru, tel. de contact: 069872464.

DECIZIA Proiect Aprobarea acțiunilor de dezvoltarea infrastructurii de educație