Consultări publice asupra proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea ajutorului financiar unic persoanelor/familiilor socialmente vulnerabile din or. Codru”

Anunț
privind organizare consultărilor publice asupra elaborării proiectului de decizie
”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea ajutorului financiar unic persoanelor/familiilor socialmente vulnerabile din or. Codru”
În conformitate cu dispoziția Primarului or. Codru nr.30 din 02 aprilie 2024, se inițiază procedura de elaborare a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea ajutorului financiar unic persoanelor/familiilor socialmente vulnerabile din or. Codru”
Scopul proiectului este realizarea prevederilor pct.3 lit.d) din Regulamentul local privind constituirea fondului de rezervă și utilizarea mijloacelor acestuia la Primăria or. Codru, aprobat prin decizia Consiliului or. Codru nr.7/3 din 12.12.2013.
Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie supus consultării publice, este adoptarea Regulamentului local privind constituirea fondului de rezervă și utilizarea mijloacelor acestuia la Primăria or. Codru pentru crearea unui cadru juridic unitar în vederea stabilirii modalității de acordare a ajutorului financiar unic persoanelor socialmente vulnerabile din or. Codru.
Beneficiarii proiectului de decizie sunt locuitorii or. Codru, în special cetăţenii/familie socialmente vulnerabile cu domiciliul permanent în or. Codru, mun. Chișinău, care necesită sprijin financiar în situații de dificultate ce împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social, etc.
Propunerile pot fi expediate până la data de 22 aprilie 2024 inclusiv, pe adresa electronică: cancelaria.primaria.codru@gmail.com, sau la adresa poștală – str. Costiujeni, 8, or. Codru MD 2011, persoana responsabilă dl Ruslan Cazacu, Secretar al Consiliului or. Codru, tel. de contact: 069872464.

DECIZIA-Proiect privind aprobarea Regulamentului ajutorului financiar unic