Consultări publice asupra proiectului Regulamentului privind stabilirea și acordarea ajutorului financiar unic persoanelor/familiilor socialmente vulnerabile din or. Codru

Anunț
privind inițierea procedurii consultărilor publice pe marginea proiectului de Regulament privind stabilirea și acordarea ajutorului financiar unic persoanelor/familiilor socialmente vulnerabile din or. Codru

În conformitate cu dispoziția Primarului or. Codru nr.30 din 02 aprilie 2024, Primăria or. Codru a iniţiat, începând cu data de 02 aprilie 2024, procedura consultărilor publice asupra proiectului de Regulament privind stabilirea și acordarea ajutorului financiar unic persoanelor/familiilor socialmente vulnerabile din or. Codru.
Scopul proiectului este realizarea prevederilor pct.3 lit.d) al Regulamentului local privind constituirea fondului de rezervă și utilizarea mijloacelor acestuia la Primăria or. Codru, aprobat prin decizia Consiliului or. Codru nr.7/3 din 12.12.2013.
Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de Regulament supus consultării publice, este crearea unui cadru juridic unitar în vederea stabilirii modalității de acordare a ajutorului financiar unic persoanelor socialmente vulnerabile din or. Codru.
Prevederile de bază ale proiectului stabilesc categoriile persoanelor ce pot beneficia de dreptul la ajutor financiar unic, modul de acordare și sursa de finanțare a ajutorului financiar unic.
Beneficiarii proiectului sunt cetăţenii/familii socialmente vulnerabile cu domiciliul permanent în or. Codru, mun. Chișinău, care necesită sprijin financiar în situații de dificultate ce împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social, etc.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 22 aprilie 2024 inclusiv, pe adresa electronică: cancelaria.primaria.codru@gmail.com, sau la adresa poștală – str. Costiujeni, 8, or. Codru MD 2011, persoana responsabilă dl Ruslan Cazacu, Secretar al Consiliului or. Codru, tel. de contact: 069872464.

Nota informativă
Proiect final Regulamentul ajutorului financiar unic