Decizia nr.2/3 din 15.02.2024 ”Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat al RM nr.1304/OT4-45 din 22.01.2024, la decizia Consiliului or.Codru nr.6/3 din 27.12.2023”

DC 2024.02.15 nr.2.3.examinarea notificarii OCT