Raport din 11.01.2024 privind transparența în procesul decizional în Autoritatea Administrației publice locale a or. Codru, mun. Chișinău pentru anul 2023

Raport din 11.01.2024 privind transparența în procesul decizional în Autoritatea Administrației publice locale a or. Codru, mun. Chișinău pentru anul 2023

raport