Consultări publice asupra proiectului de buget al orașului Codru pentru anul 2024

Consultări publice asupra proiectului de buget al orașului Codru pentru anul 2024

Anunț!

Privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de buget al orașului Codru pentru anul 2024.

Primăria or. Codru iniţiază procedura consultărilor publice asupra proiectului
de buget al orașului Codru pentru anul 2024, conform anexei.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de buget al orașului Codru pentru anul 2024 rezultă în temeiul art. 24 și 47 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 și art. 20, alin.(1) din Legea finanțelor publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003.

Proiectul de buget al orașului Codru pentru anul 2024 este plasat pe pagina web oficială a Primăriei or. Codru: www.primariacodru.md.

Recomandările pe marginea proiectului de buget al orașului Codru pentru anul 2024 pot fi expediate până la data de 30 noiembrie 2023 inclusiv, pe adresa electronică: cancelaria.primaria.codru@gmail.com, sau pe adresa poștală – str.Costiujeni, 8, or. Codru MD 2011, persoana responsabilă dna Zinaida Bahova, contabil-șef al Primăriei or. Codru, tel: de contact: 022/79-39-31.

Dispozitie nr. 17 din 07.11.2023

NOTA INFORMATIVĂ

LECTURA II.2024 Codru 

Raport de expertiză juridică.