Anunț Important!

Anunț Important!

Primăria or.Codru anunță despre necesitatea achiziționării unor servicii reparare și întreținere a instalațiilor electrice și anume de înlăturare a neconformităților depistate de ANRE la instalațiile electrice de utilizare inclusiv cele termice a consumatorilor noncasnici (sediul Primăriei, Bibliotecii Publice și Grădiniței nr 194 din or.Codru) și mentenanța instalațiilor electrice anuală pentru cele 3 instituții publice. 🧑‍🔧

Cerințe pentru operatorii economici:

✅ dispun de experiența necesară în deservirea instalațiilor electrice pentru sediile publice.

✅ dispun de specialiști cu domeniul de formare profesională în Energetică, prezentînd după caz, legitimația sau talonul de autorizare pentru grupa necesară de securitate electrică.

✅ prezentarea ofertei pentru 3 tipuri de servicii: 1) de înlăturare a neconformităților, 2) de mentenanță anuală de deservire a instalațiilor electrice 3) de efectuare a încercărilor și măsurărilor de laborator conform periodicității prevăzute în Anexa nr.1 NE1-01:2019, instalații de distribuție (ID)

Termen de executare: pînă la 10.07.2023 pentru înlăturarea neconformităților – pînă la 31.12.2023 mentenanța anuală. ⏳

Suma alocată de Consiliu: 70 000 mdl cu TVA (pentru toate servicile menționate mai sus) 💰

Adițional: OE va contribui la formarea notei informative pe care proprietarul instalațiilor electrice/termice o va transmite către ANRE în vederea executării cerințelor solicitate în prescripția nr. PR-CT22-00866-01C01C din 23.12.2023/07.04.2023 ✍️

Despre vizitele la locurile de consum solicităm să ne informați prealabil. 🏛🏫🏣

Detalii la telefon: 022792743 – Nicoară Nicolai – specialist situații excepționale. ☎️

Adresa de email: cancelaria.primaria.codru@gmail.com / achizitiipublice.codru@gmail.com 📩