Retrospectiva lucrărilor din str. Livădarilor (construcție drum) str. Izvoarelor și str-la Izvoarelor(reparație capitală) (inclusiv str. Cobzarilor, str. Prepeliței și str. Sitarului)🛣

Retrospectiva lucrărilor din str. Livădarilor (construcție drum) str. Izvoarelor și str-la Izvoarelor(reparație capitală) (inclusiv str. Cobzarilor, str. Prepeliței și str. Sitarului)🛣

Proiectul a fost elaborat și prezentat la sediul Primărie în anul 2018 (actul de verificare a proiectului 19.04.2018) în baza unei licitații publice organizate în anul 2017, cîștigător pentru procedura în cauză fiind INSTITUTUL DE STAT DE PROIECTĂRI – IPROCOM.

Licitația publică privind achiziționarea lucrărilor în baza proiectului prezentat de IPROCOM a avut loc în anul 2019, cu prezența a doi ofertanți. La acel moment Primăria a inițiat anularea procedurii pe motivul existenței unor greșeli în devize însă desemnarea cîștigătorului avînd loc în baza unei contestații depuse și emiterii unei hotărîri a Agenției Naționale pentru Soluționare Contestațiilor privind revizuirea ofertelor și desemnarea cîștigătorului cu luare aminte a părții motivante a Agentiei.

Contractul privind realizarea lucrărilor a fost semnat în anul 2020 pentru un termen de 36 de luni de la data emiterii autorizației de construcție (nr.05. din 10.02.2020) și începerea lucrărilor.

În momentul de față, Primăria, în calitate de autoritatea contractantă și beneficiar al lucrărilor executate se află într-un impas de finalizare a lucrărilor în cauză, din următoarele motive:

1. Nu există surse financiare suficiente, alocate după modul corespunzător de către Consiliul or. Codru pentru înregistrarea acordului adițional în vederea prelungirii executării lucrărilor (pînă la 31.12.2023). Potrivit scrisorii nr. 64 din 23.02.2023 a trezorăriei regionale, alocațiile bugetare prognozate pentru anul 2023, însumează doar suma de 6000000 mdl lei pentru acest obiectiv. Însă pentru înregistrarea acordului este necesară alocarea sumei rămase nexecutate din cadrul contractului, care constituie = 24665856,31 mdl. (inclusiv suma ajustată de +3352777,96 mdl în urma indexării) Atenție – banii se alocă pe conturile Primăriei iar lucrările se achită în funcție de volumul lucrărilor pe care le execută operatorul economic.

2. Au fost elaborate și semnate de proiectant (ulteriorul), responsabil tehnic și OE 9 acte de constatare pentru realizarea unor modificări considerabile la proiectul de bază inclusiv lucrări suplimentare (motivul pentru care se prelungeste executarea lucrărilor). Valoarea lucrărilor suplimentare constituie +5910083,51 mdl, aceasta fiind valoare de deviz prezentată de OE, în urma transmiterii listelor de cantități elaborate de proiectant.(I.I Curaj-Boșcaneanu)

3. Problema asfaltului. În documentația de proiect (realizată în 2017-2018) este indicat un anumit tip de asfalt. Operatorul economic a amenajat un segment pe str. Livădarilor cu acest tip de asfalt. În perioada de execuție a lucrărilor s-au schimbat standardele de fabricație a tipurilor de asfalt. Astfel, cel indicat inițial în caietul de sarcini nu se mai produce. Pentru a așterne îmbrăcămintea asfaltică pe străzile rămase amenajate doar cu pietriș, este nevoie de modificarea tipului de beton. Aceasta prezumă coordonarea înlocuirii materialului principal și din nou costuri adiționale.

Notă: Chiar dacă Consiliul va aloca surse atît pentru prelungirea contractului cît și pentru lucrările suplimentare, contractul va fi supus ulterior procedurii de micșorare a valorii, deoarece acea sumă stipulată inițial în devize (oferta cîștigată 2020) pentru asfaltare va fi exclusă, din motivul că nu există posibilitatea obținerii certificatelor pentru tipul, categoria de asfalt indicată inițial. Suma micșorării valorii contractului este estimată la -10824092,42 mdl. (excludere lucrări de asfaltare conform deviz OE din 2020)

Ce s-a petrecut timp de 36 de luni de la începerea lucrărilor, vedeți mai jos informația anexată!