ÎN ATENȚIA TUTUROR CETĂȚENILOR!

ÎN ATENȚIA TUTUROR CETĂȚENILOR!

Ce este Sprijin Familial secundar?
(Ajutor financiar de pînă la 4000 lei)
Serviciul de sprijin familial pentru familii cu copii este un serviciu orientat spre familii cu copii pentru a preveni şi/sau a depăşi situaţiile de risc în vederea asigurării creşterii şi educaţiei copilului în mediul familial.
Cine poate beneficia de ajutor bănesc oferit în cadrul sprijinului familial secundar?
Beneficiari ai sprijinului familial secundar sînt familiile cu copii aflaţi în situaţie de risc (art. 8 Legea 140/2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi), şi anume:
a)copiii sînt supuși violenței;
b)copiii sînt neglijaţi;
c)copiii practică vagabondajul, cerşitul, prostituţia;
d)copiii sînt lipsiţi de îngrijire şi supraveghere din partea părinţilor din cauza absenţei acestora de la domiciliu din motive necunoscute;
e)părinţii copiilor au decedat;
f)copiii trăiesc în stradă, au fugit ori au fost alungaţi de acasă;
g)părinţii copiilor refuză să-şi exercite obligaţiile părinteşti privind creşterea şi îngrijirea copilului;
h)copiii au fost abandonaţi de părinţi;
i)părinţii copiilor au fost declaraţi ca fiind incapabili printr-o hotărîre judecătorească.
-familii ai căror copii e află în proces de reintegrare;
-copii rămaşi fără ocrotire părintească din serviciile APP, CCTF, Tutelă/curatelă;
-copii rămaşi temporar fără ocrotire părintească din Serviciile APP, CCTF, Tutelă/curatelă;
-familii cu copii în risc de separare.
!!! numărul copiilor nu este un criteriu de bază pentru eligibilitate la acordarea ajutorului bănesc
Actele necesare pentru acordarea ajutorului bănesc
din cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii
1. Cererea solicitantului privind acordarea ajutorului bănesc;
2. Copia buletinului de identitate a solicitantului;
3. Copia certificatului de naștere a copilului/copiilor;
4. Actele de stare civilă (căsătorie, divorț, deces);
5. Certificatul de dizabilitate a copilului (după caz);
6. Dispoziția privind plasarea copilului în serviciile de plasament familial (după caz);
7. Certificatul care confirmă veniturile familiei sau dovada aflării în evidență ca șomer;
8. Contractul de locațiune, de comodat sau declarația proprietarului locuinței despre darea în folosință gratuită a spațiului locativ (după caz);
9. Certificatele confirmatoare de studii pentru copii minori.
10. Rechizitele bancare confirmate .
11. Alte acte care confirma situaţia de risc pentru copiii din familie.
Ce se întîmplă după depunerea cererii privind solitarea de ajutor bănesc în cadrul Sprijinului secundar?
Asistentul social este managerul de caz şi în baza actelor prezentate de solicitant va instrumenta cazul în baza managementului de caz.
Asistentul social va perfecta raportul privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei, care include informaţie referitor la necesităţile copilului şi a familiei, planul individualizat de asistenţă, raportul privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei cît şi propunerile privind mărimea, şi destinaţia banilor acordaţi.