Proces verbal nr.2 din 20.12.2022 Cu privire la ocuparea funcției publice vacante – Specialist principal în cadrul Serviciului juridic, aparatul Primăriei or.Codru.

Proces verbal nr.2 din 20.12.2022 Cu privire la ocuparea funcției publice vacante – Specialist principal în cadrul Serviciului juridic, aparatul Primăriei or.Codru.