Consultări publice asupra proiectului de buget al orașului  Codru pentru anul 2023

Consultări publice asupra proiectului de buget al orașului Codru pentru anul 2023

Anunț!

Privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de buget al orașului  Codru pentru anul 2023

Primăria or. Codru iniţiază procedura consultărilor publice asupra proiectului
de buget al orașului Codru pentru anul 2023, conform anexei.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de buget al orașului Codru pentru anul 2023 rezultă în temeiul art. 55 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 și art.19, 20, 21 din Legea
finanțelor publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003.

Proiectul de buget al orașului Codru pentru anul 2023 va fi plasat pe pagina web oficială a Primăriei or. Codru: www.primariacodru.md.

Recomandările pe marginea proiectului de buget al orașului Codru pentru anul 2023 pot fi expediate până la data de 16 noiembrie 2022 inclusiv, pe adresa electronică: cancelaria.primaria.codru@gmail.com, sau pe adresa poștală – str.
Costiujeni, 8, or. Codru MD 2011, persoana responsabilă dna Zinovia Bahova, contabil-șef al Primăriei or. Codru, tel: de contact: 022/79-39-31.

Consultările publice pe marginea proiectului de buget al orașului Codru pentru anul 2023 vor avea loc la data de 17 noiembrie 2022, în incinta Primăriei or. Codru, str. Costiujeni, 8, et.2, sală de şedinţă, ora 14:00.

DP 2022.11.01 nr.32 XXXInitierea BUGET 2023 (click)