Anunț Important!

Anunț Important!

Primăria or. Codru, Vă informează, în legătură cu absenţa temporară a Arhitectului Şef şi Secretarului Consiliului or.Codru, recepţionarea şi eliberarea actelor ce ţin de competenţa acestora, va fi suspendată pentru o perioadă nedeterminată.