Consultări Publice asupra proiectului de decizie,,Cu privire aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modificarea zonei funcționale COD-,,R-2,, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-,,R-4,, pentru loturile de pămînt” cu nr. cadastral 0131132.496 și 0131132.497 situate în mun. Chișinău,  or.Codru str. Nicolae Sulac (obiect nr.72),,

Consultări Publice asupra proiectului de decizie,,Cu privire aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modificarea zonei funcționale COD-,,R-2,, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-,,R-4,, pentru loturile de pămînt” cu nr. cadastral 0131132.496 și 0131132.497 situate în mun. Chișinău, or.Codru str. Nicolae Sulac (obiect nr.72),,

Anunț

 

Privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie “Cu privire aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modificarea zonei funcționale COD-,,R-2,, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-,,R-4,, pentru loturile de pămînt” cu nr. cadastral 0131132.496 și 0131132.497 situate în mun. Chișinău, or.Codru str. Nicolae Sulac (obiect nr.72)” 

 

În conformitate cu dispoziția nr.19 din 26 mai 2021, Primăria or. Codru iniţiază procedura consultărilor publice asupra proiectului de decizie “Cu privire aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modificarea zonei funcționale COD-,,R-2,, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-,,R-4,, pentru loturile de pămînt” cu nr. cadastral 0131132.496 și 0131132.497 situate în mun. Chișinău, or.Codru str. Nicolae Sulac (obiect nr.72)

 

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie supus consultării publice, este aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modificarea zonei funcționale COD-,,R-2,, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-,,R-4,, pentru loturile de pămînt” cu nr. cadastral 0131132.496 și 0131132.497 situate în mun. Chișinău, or.Codru str. Nicolae Sulac (obiect nr.72),

 

Proiectul deciziei „Cu privire aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modificarea zonei funcționale COD-,,R-2,, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-,,R-4,, pentru loturile de pămînt” cu nr. cadastral 0131132.496 și 0131132.497 situate în mun. Chișinău, or.Codru str. Nicolae Sulac (obiect nr.72),, și anexele vor fi plasate pe pagina web oficială a Primăriei or. Codru: primariacodru.md.

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 20.06.2022, inclusiv, pe adresa electronică: cancelaria.primaria.codru@gmail.com, sau pe adresa poștală – str. Costiujeni, 8, or. Codru MD 2011, persoana responsabilă dl Stegărescu Gheorghe, Arhitect Șef al or. Codru, tel. de contact: 069206292.

 

Consultările publice pe marginea proiectului deciziei „Cu privire aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modificarea zonei funcționale COD-,,R-2,, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-,,R-4,, pentru loturile de pămînt” cu nr. cadastral 0131132.496 și 0131132.497 situate în mun. Chișinău, or.Codru str. Nicolae Sulac (obiect nr.72), vor avea loc la data de 21.06.2022, în incinta Primăriei or. Codru, str. Costiujeni, 8, et.2, sală de şedinţă, ora 10:00.