Anunt! Privind dispoziţia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

Anunt! Privind dispoziţia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

Primăria or.Codru iniţiază, începînd cu data de 15.04.2022. Consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la inițierea proiectului de decizie în scopul aprobării Planului Urbanistic Zonal privind modificarea zonei funcționale COD-,,R-2,, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-,,R-4,, în baza cererii nr. G-1219/2021 din 16.12.2021 proprietar Groian Nicolae,,

Scopul proiectului este aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind modificarea zonei funcționale COD-,,R-2,, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-,,R-4,,

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Codru în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

Prevederile de bază ale proiectului sînt modificarea zonei funcționale COD-,,R-2,, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-,,R-4,,

Beneficiarii proiectului de decizie sînt:

Locuitorii or.Codru str. Nicolai Sulac

Consilierii locali