Sinteza consultărilor publice din 18.02.2022 asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la formarea unui teren din masiv cadastral 0131124,, în scopul amplasării unui teren de joacă pentru copii.

Sinteza consultărilor publice din 18.02.2022 asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la formarea unui teren din masiv cadastral 0131124,, în scopul amplasării unui teren de joacă pentru copii.