Sinteza consultărilor publice din 17.02.2022 asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la formarea unui teren din masiv cadastral 0131129,, în scopul amplasării unui spațiu verde de folosință.

Sinteza consultărilor publice din 17.02.2022 asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la formarea unui teren din masiv cadastral 0131129,, în scopul amplasării unui spațiu verde de folosință.