Sinteza consultărilor publice din 16.02.2022 asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la formarea unui teren din masiv cadastral 0131129,, în scopul amplasării unui teren de joacă pentru copii.

Sinteza consultărilor publice din 16.02.2022 asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la formarea unui teren din masiv cadastral 0131129,, în scopul amplasării unui teren de joacă pentru copii.