Sinteza-Consultărilor Publice din data 28.01.2022, cu privire la aprobarea PUZ pentru modificarea COD,,I-1,, în COD ,,R-6,, pe terenul situat str-la 2 Sihastrului 16, or.Codru

Sinteza-Consultărilor Publice din data 28.01.2022, cu privire la aprobarea PUZ pentru modificarea COD,,I-1,, în COD ,,R-6,, pe terenul situat str-la 2 Sihastrului 16, or.Codru