Consultări publice asupra proiectului de decizie “Cu privire la formarea a unui teren din masiv cadastral 0131129”  în scopul amplasării a unui spațiu verde de folosință generală”

Consultări publice asupra proiectului de decizie “Cu privire la formarea a unui teren din masiv cadastral 0131129” în scopul amplasării a unui spațiu verde de folosință generală”

Anunț

Privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie “Cu privire la formarea a unui teren din masiv cadastral 0131129”  în scopul amplasării a unui spațiu verde de folosință generală”

În conformitate cu decizia Consiliului or. Codru nr.7/6 din 21 decembrie 2021, Primăria or. Codru iniţiază procedura consultărilor publice asupra proiectului de decizie “Cu privire la formarea a unui teren din masiv cadastral 0131129”,  în scopul amplasării a unui spațiu verde de folosință generală.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie supus consultării publice, este formarea unui teren suprafața de 0,30 ha, din sectorul cadastral 0131129, amplasat în or.Codru, str.Schinoasa-Vale, cu categoria de destinatie – „Terenuri din intravilanul localităţilor”, cod unic – 2.8, modul de folosință – „pentru  amenajări și spații verzi”, domeniul public, în scopul amplasării a unui spațiu verde de folosință generală cu amplasarea foișoare și terenul de joacă pentru copii a locuitorilor din preajmă. 

Proiectul deciziei „Cu privire la formarea a unui teren din masiv cadastral 0131129” și anexă vor fi plasate pe pagina web oficială a Primăriei or. Codru: primariacodru.md.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 14 februarie 2022 inclusiv, pe adresa electronică: jurist.codru.primaria@gmail.com, sau pe adresa poștală – str. Costiujeni, 8, or. Codru MD 2011, persoana responsabilă dl Ruslan Cazacu, Secretar al Consiliului or. Codru, tel. de contact: 069872464.

Consultările publice pe marginea proiectului deciziei „Cu privire la formarea a unui teren din masiv cadastral 0131129”, vor avea loc la data de 17 februarie 2022, în incinta Primăriei or. Codru, str. Costiujeni, 8, et.2, sală de şedinţă, ora 14:00.