Consultări publice în vederea modificării/atribuirii denumirii a unor străzi din componența orașului Codru, mun. Chișinău

Consultări publice în vederea modificării/atribuirii denumirii a unor străzi din componența orașului Codru, mun. Chișinău

Anunț

Privind organizarea consultărilor publice în vederea modificării/atribuirii denumirii a unor străzi din componența orașului Codru, mun. Chișinău

În conformitate cu decizia Consiliului or. Codru nr.8/7 din 24 decembrie 2021, Primăria or. Codru iniţiază procedura consultărilor publice în scopul aflării opiniei publice privitor la modificarea/atribuirea denumirii a unor străzi din componența orașului Codru, conform anexei. 

Necesitatea derulării procedurii consultării publice pe marginea subiectului abordat derivă din dispozițiile Legii nr. 239-XVI  din  13.11.2008, în vederea asigurării transparenței în procesul decizional. 

Materialele aferente problemei supuse consultărilor publice vor fi plasate pe pagina web oficială a Primăriei or. Codru: primariacodru.md.

Recomandările pe marginea subiectului supus consultărilor publice pot fi expediate până la data de 18 februarie 2022 pe adresa electronică: jurist.codru.primaria@gmail.com, sau pe adresa poștală – str. Costiujeni, 8, or. Codru MD 2011, persoana responsabilă dl Ruslan Cazacu, Secretar al Consiliului or. Codru, tel. de contact: 069872464.

Consultările publice privitor la necesitatea modificării/atribuirii denumirii a unor străzi din componența orașului Codru, vor avea loc la data de 23 februarie 2022, în incinta Primăriei or. Codru, str. Costiujeni, 8, et.2, sală de şedinţă, ora 14:00.