Consultări publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la formarea a unui teren din masiv cadastral 0131129” în scopul amplasării unui teren de joacă pentru copii”

Consultări publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la formarea a unui teren din masiv cadastral 0131129” în scopul amplasării unui teren de joacă pentru copii”

Anunț

Privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la formarea a unui teren din masiv cadastral 0131129” în scopul amplasării unui teren de joacă pentru copii”

În conformitate cu decizia Consiliului or. Codru nr.7/4 din 21 decembrie 2021, Primăria or. Codru iniţiază procedura consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la formarea a unui teren din masiv cadastral 0131129”, în scopul amplasării unui teren de joacă pentru copii, conform anexei.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie supus consultării publice, este formarea unui teren din masiv cadastral 0131129”, cu suprafața de aproximativ 350 m.p., amplasat pe str.Sergiu Rădăuțanu, or.Codru, cu categoria de destinatie – „Terenuri din intravilanul localităţilor”, cod unic – 2.6, modul de folosință – „aferent obiectivului public și administrativ” (teren de joc pentru copii), domeniul public.

Proiectul deciziei „Cu privire la formarea a unui teren din masiv cadastral 0131129” și anexă vor fi plasate pe pagina web oficială a Primăriei or. Codru: primariacodru.md.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 14 februarie 2022 inclusiv, pe adresa electronică: jurist.codru.primaria@gmail.com, sau pe adresa poștală – str. Costiujeni, 8, or. Codru MD 2011, persoana responsabilă dl Ruslan Cazacu, Secretar al Consiliului or. Codru, tel. de contact: 069872464. Consultările publice pe marginea proiectului deciziei „Cu privire la formarea a unui teren din masiv cadastral 0131129”, vor avea loc la data de 16 februarie 2022, în incinta Primăriei or. Codru, str. Costiujeni, 8, et.2, sală de şedinţă, ora 14:00.