Consultări publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la formarea a unui teren din masiv cadastral 0131124”, în scopul amplasării unui teren de joacă pentru copii

Consultări publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la formarea a unui teren din masiv cadastral 0131124”, în scopul amplasării unui teren de joacă pentru copii

Anunț

Privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la formarea a unui teren din masiv cadastral 0131124”, în scopul amplasării unui teren de joacă pentru copii

În conformitate cu decizia Consiliului or. Codru nr.7/21 din 21 decembrie 2021, Primăria or. Codru iniţiază procedura consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la formarea a unui teren din masiv cadastral 0131124”, în scopul amplasării unui teren de joacă pentru copii.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie supus consultării publice, este formare a terenului cu suprafața de 200 m.p., din sectorul cadastral 0131124, amplasat în or.Codru, str.Costiujeni intersecția cu str.Dumbravei, conform schiței anexate, cu categoria de destinatie – „Terenuri din intravilanul localităţilor”, cod unic – 2.6, modul de folosință – „aferent obiectivului public și administrativ” (teren de joacă pentru copii), domeniul public.

Proiectul deciziei „Cu privire la formarea a unui teren din masiv cadastral 0131124” și anexă vor fi plasate pe pagina web oficială a Primăriei or. Codru: primariacodru.md.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 14 februarie 2022 inclusiv, pe adresa electronică: jurist.codru.primaria@gmail.com, sau pe adresa poștală – str. Costiujeni, 8, or. Codru MD 2011, persoana responsabilă dl Ruslan Cazacu, Secretar al Consiliului or. Codru, tel. de contact: 069872464.Consultările publice pe marginea proiectului deciziei „Cu privire la formarea a unui teren din masiv cadastral 0131124”, vor avea loc la data de 18 februarie 2022, în incinta Primăriei or. Codru, str. Costiujeni, 8, et.2, sală de şedinţă, ora 14:00.