Rezumatul aprobării bugetului de către Consiliului or.Codru pentru anul 2022. (buget fantastic)

Rezumatul aprobării bugetului de către Consiliului or.Codru pentru anul 2022. (buget fantastic)

❗A fost votată suma de 7 500 milioane de lei pentru – reparația drumului și a podului din str. Schinoasa Vale, 73 și curățarea rîulețului și organizarea zonei pietonale de-a lungul rîului.

➡ În realitatea doar curățarea rîulețului pe un segment de 5 km, din str. Schinoasa Vale pînă la str. Cîmpului, 47 se estimează la 5 milioane de lei (poate și mai mult)- iar executarea lucrărilor de curățare poate dura 6 luni din cauza volumul mare de lucru. Astfel realizarea lucrărilor de curățare și reparație capitală a drumului în decursul unui an de zile este tehnic imposibil. Cele 2 obiective complexe executate în același timp sub presiunea unor termeni de executare, pot cauza probleme în viitor, cum ar fi de exemplu surparea unor suprafețe de pămînt.

❗A fost votată suma de 10 milioane de lei pentru proiectare, reparația și lărgirea str. Drumul Schinoasei.

➡În realitate această stradă deja a fost reparată capital în 2018-2019, valorificîndu-se suma de aproximativ 3 900 milioane. Deasemenea, pe această stradă S.A Apă Canal împreună cu SRL SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE au început lucrări de schimbare a rețelei de apeduct. Lucrări care încă nu sunt finalizate. Din cauza neconformităților admise, nu sunt semnate actele de recepție finală. Consiliul a admis că este ,,rezonabil,, a cheltuit banii contribuabililor pentru unul și același obiectiv, făcînd abstracție de circumstanțele reale.

❗A fost votată suma de 6 milioane de lei pentru devizul de cheltuieli, proiectare și reparația canalizării str. Cîmpului și 3 milioane de lei pentru reparația canalizării și a apeductului din str-la Cîmpului. Totodată votîndu-se și suma de 6 milioane de lei pentru reparația str. Cîmpului și Gliei.

➡În realitate, nu este clară care suma este preconizată pentru proiectarea obiectivelor și care pentru executare. Deasemenea, lucrările de executare atît pentru reparația canalizării și a drumului nu pot fi realizate concomitent sau imediat din cauza straturilor de pămînt care trebuie să se aseze în urma săpăturilor efectuate. Luînd în considerare termenii pentru publicarea procedurilor de achiziție doar pentru proiectarea obiectivelor apoi realizarea proiectelor care durează circa 3 luni de zile, ulterior publicarea procedurii de achiziție privind realizarea lucrărilor în baza proiectului elaborat și mai apoi demararea lucrărilor de executare, în condițiile actualelor modalități de desfășurare a obiectivelor, pot depăși ciclu celor 12 luni ale unui an bugetar.

P.S Reamintim locuitorilor or.Codru că la organizarea consultărilor publice pentru buget pentru anul 2022, nici un consilier nu a fost prezent. Iar în cadrul ședinței Consiliului din 24.12.2021 privind aprobarea bugetului, consilierii nu au ținut cont de recomandările executivului din cadrul primăriei privind repartizarea sumelor pentru obiectivele menționate. Deasemenea, sumele indicate de consilieri nu sunt argumentate de nici un deviz estimativ.